Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 24 juni 2010

Lightlab och Tatung i avtal

Lightlab och Tatung ingår avtal om samutveckling av fältemissionslampor.

Intentionen med avtalet är att med en gemensam utgångspunkt från respektive parts patenterade teknologier utveckla en prototyplampa. Prototypen ska utvecklas med utgångspunkt från marknadens konstaterade behov. Samarbetet innebär att Lightlabs teknologi för fältemission kombineras med Tatungs kunskaper kring och kapacitet inom produktion av fältemissionsrelaterade produkter. Målsättningen är att tillverka prototyper som sedan ska ligga till grund för kommersiell produktion. För att kunna inrikta projektet mot optimala marknadssegment kommer en omfattande marknadsstudie att genomföras. Parallellt med detta kommer parternas utvecklingsarbete att pågå och ett mer omfattande avtal att förberedas. - Avtalet med Tatung är ytterligare en framgång i vårt sökande efter partners för olika delar av vårt belysningskoncept säger Lightlabs vd Björn Varnestig i en kommentar. I kombination med våra avtal med svenska Vattenfall och taiwanesiska Teco Nanotech har vi nu uppnått en stark konstellation för fortsatt utveckling inom både FoU, produktion och kommersialisering av vår teknologi. Genom dessa samarbeten och vår egen utveckling av teknik och organisation har vi ett gott utgångsläge för att nå våra mål under 2010.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2