Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 28 juni 2010

Kinesiska marknaden för fordons-kontakter tar fart

Marknaden för kontaktdon till elektronik är på väg att få en betydande tillväxt, och speciellt då i Asien.

Uppbackad av en stark efterfrågan från tillväxtekonomierna i världen är marknaden för kontaktdom till elektronik i Asien, som drivs av Kina och Indien, Östeuropa och Latinamerika, på väg att få en betydande tillväxt under den kommande femårsperioden. Tekniska innovationer tillkommer varje dag, men antalet kontakter som används per enhet är på nedgång, medan funktionaliteten fortsätter att öka. Marknaden har dock bibehållit sin tillväxthastighet trots stigande råvarupriser, höga energikostnader och svag tillväxt i utvecklade ekonomier.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2