Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 juli 2010

Förändring i syn på outsourcing

Resultaten av ”2010 OEM Survey” som utförs av konsultföretaget Riverwood Solutions visar en förändring i synen på offshore manufacturing i efterdyningarna av "Foxconnsituationen".

Riverwood Solutions undersökning 2010 omfattar OEM-företag som varierar i storlek från 1 miljon USD i årlig försäljning till över 100 miljarder USD. De tillfrågade i undersökningen spenderade tillsammans mer än 100 miljarder dollar i den globala elektronikindustrins försörjningskedja under kalenderåret 2009. Resultaten från Riverwoods undersökning visade betydande förändringar jämfört med samma period året innan, och visar på ett skifte i tänkande hos OEM-tillverkare: - 14,3% av de tillfrågade i undersökningen anser att produktkostnaden är enskilt viktigaste faktor för att mäta och hantera EMS-leverantörer. I 2009 års undersökning ansåg mer än 41% av de tillfrågade i undersökningen att produktkostnad var den enskilt viktigaste faktorn. - 40,9% av de tillfrågade i undersökningen var oroliga för att brist på investeringar hos EMS-leverantörerna kan påveka prestandan hos deras produkter. Under 2009 svarade endast 25% av de tillfrågade att de var oroade över nivån på investeringarna från deras EMS-leverantöer. - 47,6% av de tillfrågade OEM-företagen säger att de skulle vara villiga att betala sina EMS-leverantör 2% mer om reklamationerna halverades. Detta är mer än en fördubbling från året innan, en uppgång från 23,5% 2009. - 63,6% av de tillfrågade i undersökningen säger att de sannolikt kommer att anställa personal i närområdet av deras EMS-leverantörer. Endast 29,4% av OEM-företagen uppgav detta 2009. "Baserat på dessa och andra resultat i vår OEM-undersökning verkar det ha inträffat en förändring i hur OEM-företagen uppfattar sin outsourcing, och allt fokus läggs inte längre enbart på priset”, säger Ron Keith, vd för Riverwood Solutions. I en kommentar till resultaten av Riverwood Solutions årliga undersökning säger Mike McNamara, vd för Flextronics: "Under många år kunde användarna av EMS-tjänster ofta få mycket låga priser för tillverkningsindustrins tjänster på grund av prisstrukturen och praxis hos somliga aktörer. En grundläggande förändring har skett i Kina, driven av demografiska och ekonomiska förändringar speciellt i södra Kina, som kräver att alla EMS-företag investerar mer i sina anställda. Bortsett från grundläggande löneökningar, måste arbetsgivarna satsa mer på de anställdas hälsa, välbefinnande och levnadsvillkor om de vill attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Detta ökade fokus på socialt ansvar ökar otvivelaktigt kostnaderna för OEM-företagen, men kommer oundvikligen att leda till större engagemang hos medarbetarna, ökad produktivitet och kvalitet." McNamara fortsätter: "Uppgifterna från Riverwood-undersökningen visar på ett skifte i tänkande från rent 'lägsta kostnad' mot ökat socialt ansvar och ansvar för distributionskedjan, och jag känner mig uppmuntrad av att det blir en positiv förändring för kunder, anställda och samhälle." "Några av de dramatiska förändringarna i fördelningen av svar på vissa av frågorna jämfört med året innan är svåra att förklara utan någon betydande yttre chock för systemet", säger Ron Keith. "Kanske den senaste tidens överflöd av negativa nyheter i pressen om Foxconn har spillt över på några av deras viktiga OEM-kunder och kan förklara en del av de betydande förskjutningarna i åsikter hos viktiga OEM-användare av EMS-tjänster."
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1