Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 juli 2010

Axis ökar takten

Under andra kvartalet har Axis fortsatt sin expansion och rekryteringstakten har ökats.

Axis nettoomsättning uppgick under årets första 6 månader till 1 321 Mkr (1 074), för andra kvartalet uppgick omsättningen till 678 Mkr (542). Rörelseresultatet uppgick under perioden till 169 Mkr (93), för andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 74 Mkr (46). Resultatet före skatt uppgick under perioden till 168 Mkr (92), för andra kvartalet uppgick resultatet före skatt till 74 Mkr (46). Resultatet efter skatt uppgick under perioden till 122 Mkr (67),  för andra kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 53 Mkr (34). “En mycket stark avslutning på andra kvartalet gav en tillväxt på 6 procent, jämfört med årets första kvartal. Försäljningen har framförallt varit god inom region Americas som redovisade en tillväxt på 25 procent, jämfört med samma period föregående år. Även region Asia visade en stark tillväxt på 56 procent. Motsvarande tillväxttakt inom Region EMEA uppgick till 19 procent. Produktportföljen har utökats med ytterligare ett antal högkvalitativa nätverksvideoprodukter. Gemensamt för de nya produkterna är stödet för video med HDTV-kvalitet samt komprimeringsstandarden H.264. Antalet anställda ökade under andra kvartalet med 64 personer och uppgick vid periodens utgång till 850 personer.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-2