Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 juli 2010

Kraftig orderingång hos Mydata

Den totala orderingång inom ytmontering hos Micronic Mydata AB ökade under andra kvartalet med över 50 procent jämfört med föregående år.

Integrationen av Micronic och Mydata är nu genomförd enligt plan. Administrativa funktioner som finans, HR och IT har slagits ihop och gemensamma produktions- och utvecklingsfunktioner har skapats. Försäljnings- och eftermarknadsaktiviteter bedrivs som separata enheter inom respektive affärsområde. De årliga besparingarna från sammanslagningen uppgår till 60 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor uppnås under 2010. För att bygga på våra starka varumärken har moderbolagets namn ändrats till Micronic Mydata AB. Utvecklingen av företagets nya produkt LDI pågår med full kraft och projektet når milstolpar enligt plan. Samtidigt fortsätter företaget att etablera och förstärka kontakter med kunder och samarbetspartners inom LDI-området. Nyemissionen, som genomfördes för att säkerställa finansieringen av LDI-utvecklingen, fulltecknades och tillförde 231 miljoner kronor. Marknaden för bildskärmsfotomasker fortsätter att öka i volym, då nya produkter leder till efterfrågan för mer komplexa fotomasker. Marknaden är dock utsatt för fortsatt prispress. Inom halvledarmarknaden råder ännu ingen generell kapacitetsbrist trots att marknaden ökat. Vi fick under kvartalet en order på ett Sigma7500-system. Marknaden för ytmonteringsutrustning visar en tydlig återhämtning inom högvolymsegmentet. Inom högmixsegmentet har marknaderna i Tyskland och USA förbättrats. Koncernens nettoomsättning under årets andra kvartal april-juni 2010 uppgick till 346 (494) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 47 (141) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utvecklingskostnader uppgick till 66 (161) MSEK. Orderingången uppgick till 292 (294) MSEK. Nettoomsättningen under det första halvåret januair-juni 2010 uppgick till 505 (666) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -23 (35) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utvecklingskostnader uppgick till 15 (73) MSEK. Orderingången uppgick till 628 (482) MSEK. Orderstocken var vid kvartalets utgång 174 (56) MSEK.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1