Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 juli 2010

Svensk elektronik steg 26% i maj

Orderingången till den svenska industrin ökade med 2,1 procent under maj jämfört med april.

Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) steg orderingången med 6,2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (december 2009-februari 2010). Orderingången under maj 2010 ökade med 20,4 procent jämfört med samma månad 2009. Under april steg orderingången med 0,7 procent jämfört med mars. Det innebär ingen revidering jämfört med den första publiceringen av resultaten för april. Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 4,4 procent från april till maj, efter att ha minskat med 0,1 procent från mars till april. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången till investeringsvaruindustrin med 9,6 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik, övrig maskinindustri samt motorfordonsindustrin som är betydelsefulla för utvecklingen. Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik steg med 25,9 procent från april till maj, men minskade med 3,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Orderingången till övrig maskinindustri minskade med 3,5 procent från april till maj, men ökade med 17,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Orderingången till motorfordonsindustrin sjönk med 7,4 procent från april till maj, men steg med 14,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Orderingången från hemmamarknaden ökade med 0,4 procent från april till maj, efter att ha minskat med 1,2 procent från mars till april. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från hemmamarknaden med 3,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Orderingången från exportmarknaden steg med 3,3 procent från april till maj, efter att ha ökat med 2,1 procent från mars till april. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från exportmarknaden med 8,6 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Den totala orderingången ökade med 20,4 procent under maj 2010 jämfört med maj 2009. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 11,6 procent, och för exportmarknaden en ökning med 28,0 procent. Orderingången under april 2010 steg med 17,6 procent jämfört med april 2009. Det innebär ingen revidering  jämfört med den första publiceringen av resultaten för april. Hittills under 2010 (januari-maj) har den totala orderingången till industrin ökat med 15,6 procent jämfört med motsvarande period 2009. Orderingången från hemmamarknaden har hittills under samma period ökat med 7,3 procent, medan orderingången från exportmarknaden har ökat med 22,5 procent. Industrins leveranser ökade med 1,6 procent under maj jämfört med april och med 5,3 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Leveranserna under april ökade med 3,3 procent jämfört med mars. Det innebär en revidering uppåt med 0,3 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för april. Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 2,3 procent från april till maj och likaså med 2,3 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Leveranserna till exportmarknaden steg med 1,2 procent från april till maj och med 7,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. De totala leveranserna steg med 16,4 procent under maj 2010 jämfört med maj 2009. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med10,6 procent och för exportmarknaden en ökning med 21,0 procent. Leveranserna under april 2010 ökade med 10,3 procent jämfört med april 2009. Det innebär ingen revidering  jämfört med den första publiceringen av resultaten för april. Hittills under 2010 (januari-maj) har industrins totala leveranser ökat med 7,9 procent jämfört med motsvarande period 2009. Leveranserna till hemmamarknaden har hittills under samma period ökat med 3,9 procent medan leveranserna till exportmarknaden har ökat med 11,0 procent.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2