Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 juli 2010

Fortsatt förlust för Partnertech

Koncernens nettoomsättning i det andra kvartalet är i linje med motsvarande period föregående år men lägre än första kvartalet i år. Nettoomsättningen uppgick till SEK 524,0 miljoner (519,5).

Omsättningen dras i kvartalet ned av den svaga försäljningen inom skärande mekanisk bearbetning där volymerna mer än halverats jämfört med föregående år. Inom skärande mekanisk bearbetning, som sker vid enheten i Karlskoga, görs främst produkter till marknadsområdet försvar och marin. Volymtappet har dock kunnat kompenseras med volymer inom andra marknadsområden jämfört med samma period 2009. Andra kvartalets rörelseresultat uppgick till SEK -14,7 miljoner (-14,9). Det negativa resultatutfallet beror till största del på volymnedgången inom skärande mekanisk bearbetning, där verksamhetens art innebär en större andel trögrörliga kostnader jämfört med andra enheter i koncernen. Det tar därför längre tid att anpassa kostnaderna till en lägre försäljning. Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med problemen och jämfört med samma period föregående år har bland annat personalstyrkan på enheten halverats. Rörelseresultatet för andra kvartalet har även påverkats av uppbyggnadskostnader för enheten i Myslowice. Exklusive dessa kostnader och förlusten i Karlskogaverksamheten uppvisar koncernen ett positivt rörelseresultat i kvartalet. Räntabiliteten på det operativa kapitalet uppgick i det andra kvartalet till -7,3% (-6,7). Resultatet efter skatt uppgick under det andra kvartalet till SEK -13,8 miljoner (-13,8). Detta ger ett resultat efter skatt per aktie som även det är samma som föregående år och uppgår till SEK -1,09 (-1,09). Personal Det genomsnittliga antalet heltidsanställda uppgick under det första halvåret 2010 till 1'353 (1'438). Vid periodens slut hade koncernen 1'368 (1'318) heltidsanställda. Vid periodens utgång har antalet anställda ökat något på grund av nyanställningar vid den nya enheten i Myslowice. Andra Kvartalet 2010 • Nettoomsättningen uppgick till 524,0 MSEK (519,5) • Rörelseresultatet uppgick till -14,7 MSEK (-14,9) • Resultatet efter skatt uppgick till -13,8 MSEK (-13,8) • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till SEK -1,09 (-1,09) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -25,4 MSEK (35,8) • Investeringarna i den nya fabriken i Myslowice, Polen är nu slutförda och de första leveranserna är gjorda. Första Halvåret 2010 • Nettoomsättningen uppgick till 1 081,4 MSEK (1 113,7) • Rörelseresultatet uppgick till -16,5 MSEK (-5,4) • Resultatet efter skatt uppgick till -18,9 MSEK (-13,2) • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till SEK -1,49 (-1,04) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -36,7 MSEK (-0,8) • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 38,4% (42,2).
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-1