Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 21 juli 2010

Misslyckad nyemssion i Free2Move

Free2move Holding AB har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tecknades till ca 35 % och inbringade totalt ca 2,5 miljoner kronor vilket är betydligt mindre än önskade 7,3 miljoner kronor.

Emissionslikviden räcker ej för att genomföra kontantdelen på ca 2,7 MSEK i köpet av Free2move Scientific. Det köpekontrakt som tecknats gäller även efter 31 juni 2010 och innehåller inga vitesklausuler. Diskussioner har inletts att finna alternativa lösningar. Den erhållna emissionslikviden tillsammans med kommande kassaflöde och ej utnyttjad checkkredit anses fullt tillräcklig för att genomföra marknadsföring och lansering av HIOD One, headset för sportmarknaden, vilket var ett av två delmål med emissionen.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-1