Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 juli 2010

Haldex planerar styckning

Haldex AB föreslår en uppdelning av divisionerna i tre självständiga börsnoterade bolag.

Uppdelningen i tre separata börsnoterade bolag kommer att tillföra aktieägarna ett långsiktigt mervärde menar styrelsen. Den fokuserade strategin har gett resultat och alla tre divisioner har nu uppnått sådan storlek och lönsamhet att de kommer ha bättre förutsättningar som självständiga börsnoterade enheter. Vart och ett av bolagen kommer med en renodlad affärsidé samt tydlig marknads- och produktinriktning, kunna fokusera på lönsamma tillväxtmöjligheter, den relevanta slutmarknaden samt utvecklingen av den självständiga verksamheten. Det kan därmed ses som ett naturligt nästa steg att inför nästa årsstämma föreslå aktieägarna att Haldex tre divisioner – Commercial Vehicle Systems, Hydraulic Systems och Traction Systems – ska bli tre självständiga börsnoterade bolag, varefter aktieägarna i Haldex kommer att äga aktier i tre bolag istället för ett.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1