Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 juli 2010

Bättre upp för Aros Quality

Efter ett mycket svagt första kvartal så har andra kvartalet stabiliserats med högre fakturering och bättre resultatnivå.

Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till 460 MSEK (467) och resultat före skatt uppgick till 29,4 MSEK (34) vilket motsvarar en nettomarginal på 6% (7%). Under andra kvartalet har en bättre balans i valutahanteringen uppnåtts. Jämfört med första kvartalet då AQ gjorde valutaförluster på 7 MSEK är perioden relativt opåverkad av valutakursförändringar. De dotterbolag som under första kvartalet hade lägre fakturering än planerat har nu återhämtat sig till en mera normal nivå. Beställningsingången har under första halvåret överträffat motsvarade period föregående år med 9 %, det är framför allt de dotterbolag som är underleverantörer till fordonsindustrin som märker av ökningen. Under andra kvartalet har AQ tagit sin första order för leveranser av induktiva komponenter till ett Japanskt företag inom tågindustrin. Denna affär är ett genombrott efter närmare tio års marknadsbearbetning. I Kina har AQ ökat antalet medarbetare med 94 st under det andra kvartalet, detta tack vare ökande orderingång från kunder inom telekombranschen. Arbete med att starta tillverkning i Indien har påbörjats och etableringsort för verksamheten har beslutats till Pune. Målet är att vara på plats och leverera produkter under början 2011. Initialt är det tunnplåtsbearbetning samt montage som är aktuellt.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-1