Annons
Annons
Komponenter | 22 juli 2010

Bättre upp för Lagercrantz

Lagercrantz Group ökar sin omsättning och vinst under sitt första kvartal.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 454 miljoner SEK (434). Affärsläget har tydligt förbättrats under kvartalet och efterfrågan jämfört med föregående år har stärkts. Rörelseresultatet ökade till 26 miljoner SEK (13) och rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (3,0). Resultat efter finansiella poster uppgick till 26 miljoner SEK (10) och resultat efter skatt till 20 miljoner SEK (7). Affärsområdet Electronics backade dock på grund av bland annat omstruktureringskostnader för områden med låg lönsamhet. Nettoomsättningen uppgick till 133 miljoner SEK (149). Även omsättningen för området Communications backade något på grund av en lägre efterfrågan inom området Access. Övriga delar inom området gick däremot framåt. Nettoomsättningen för kvartalet var 150 miljoner SEK (167).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-1