Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 augusti 2010

Geely Holding slutför förvärvet av Volvo Personvagnar

Stefan Jacoby utses till verkställande direktör.

Zhejiang Geely Holding Group har idag offentliggjort att man slutfört förvärvet av 100 procent av Volvo Car Corporation (”Volvo Personvagnar”) från Ford Motor Company. Geely offentliggjorde idag även att Stefan Jacoby, tidigare verkställande direktör för Volkswagen Nordamerika, kommer att utses till verkställande direktör för Volvo Personvagnar. Li Shufu kommenterade: “Detta är en historisk dag för Geely, och vi är väldigt stolta över att ha förvärvat Volvo Personvagnar. Detta berömda svenska varumärke kommer att förbli sina kärnvärden troget, avseende säkerhet, kvalitet, miljömedvetenhet och modern skandinavisk design medan det förstärker sin närvaro på den europeiska och nordamerikanska marknaden samtidigt som positionen stärks på den kinesiska- och andra tillväxtmarknader.” Stefan Jacoby, den nya verkställande direktören för Volvo Personvagnar sade: “Jag känner mig hedrad över att bli delaktig i ett bolag med Volvos anseende och tillväxtmöjligheter. Volvos anställda, leverantörer och återförsäljare – och framförallt dess kunder – kan vara säkra på att Volvo kommer att behålla sin unika ledarposition inom säkerhet och innovation – även i sin expansion på nya marknader”. Efter transaktionens slutförande kommer Stefan Jacoby att ingå i styrelsen för Volvo Personvagnar, som kommer att ledas av Li Shufu, ordförande för Geely Holding Group. Styrelsen kommer att bestå av ett flertal nytillsatta ledamöter, bland annat Hans-Olov Olsson, före detta verkställande direktör för Volvo Personvagnar och före detta marknadschef för Ford, som kommer att utses till vice styrelseordförande. I enlighet med det avtal som offentliggjordes den 28 mars 2010, uppgår köpeskillingen för Volvo Personvagnar till USD 1,8 miljarder, vilket inkluderar en kredit från Ford om USD 200 miljoner, medan återstoden betalats kontant. Geely har utnyttjat krediten och betalat USD 1,3 miljarder kontant för Volvo Personvagnar, vilket finansierats med hjälp av kinesiska finansinstitut och Geelys egna kapital samt internationella kapitalmarknader. Mellanskillnaden avspeglar justeringar inom områden såsom pensionsåtaganden och rörelsekapital. Under Geely kommer Volvo Personvagnar att bevara huvudkontor och tillverkning i Sverige och Belgien och en oberoende ledning kommer att kunna genomföra sin affärsplan med strategisk vägledning från styrelsen. Som en del i transaktionen kommer Volvo Personvagnar och Ford att behålla ett nära leverantörssamarbete avseende komponenter och på så sätt säkerställa en kontinuitet inom de områden där man levererar till varandra. Transaktionen, som följer av mer än ett år av förhandlingar mellan Geely och Ford, slutfördes vid en ceremoni i London med närvaron av Li Shufu och Lewis Booth, finansdirektör på Ford. Stefan Jacoby kommer att efterträda Stephen Odell som verkställande direktör för Volvo Personvagnar, och intar rollen 16 augusti, 2010.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1