Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 augusti 2010

PKC:s försäljning växer

Kablagetillverkaren PKC:s nettoomsättning ökade första halvåret med 42,4% jämfört med föregående år, och uppgick till sammanlagt 141,8 miljoner euro.

Det totala beloppet för avskrivningar landade på 5,5 miljoner euro . Koncernens rörelsevinst uppgick till 10,4 miljoner euro (mot minus 5,5 miljoner euro samma period året innan), dvs 7,3% (minus 5,5%) av omsättningen. Jämförbart rörelseresultat utan engångsposter uppgick till 11,0 miljoner euro (minus 0,7 miljoner euro), 7,7% (minus 0,7%) av omsättningen. Vinst för perioden uppgick till 4,4 miljoner euro (minus 7,4 miljoner euro). Kassaflödet efter investeringar blev minus 3,2 miljoner euro (plus 27,4 miljoner euro). Registreringen av tunga lastbilar minskade i Europa (EU + EFTA) med cirka 16% jämfört med första delen av 2009. I juni ökade dock registreringar från det föregående året för första gången på två år. Antalet registreringar för hela året beräknas uppgå till ungefär samma nivå som 2009, dvs cirka 168.000 fordon. Produktions- och försäljningsvolymer är fortfarande exceptionellt låg i Europa bara hälften av nivån för tidigare år, skriver företaget i sin halvårsrapport. Leveranserna av tunga lastbilar och nya beställningar har mer än fördubblats i Latinamerika från nivån det första halvåret föregående år. Produktionsvolymerna för hela året beräknas uppgå till cirka 120.000 fordon (cirka 74.000 år 2009). I Nordamerika ökade antalet registreringar av tunga lastbilar under första hälften av året med ungefär en fjärdedel från nivån första halvåret föregående år. Den måttliga återhämtning i den globala ekonomin har ökat efterfrågan på PKC:s Electronics företagstjänster. I Europa har industriella investeringar fortfarande kvar på en relativt låg nivå. Istället är tillväxten fortsatt stark särskilt i Asien.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2