Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 augusti 2010

EMS-marknaden positiv för Scanfil i Q2

Omsättningen för Scanfil uppgick till 94,7 miljoner euro första halvåret 2010, en minskning med 4,9% jämfört med samma period året innan.

Rörelseresultatet stannade på 7,7 miljoner euro, vilket är 8,2% av omsättningen. Rörelseresultatet utan engångsposter blev 5,2 miljoner euro, 5,5% av omsättningen. Resultatet för redovisningsperioden uppgick till 5,9 miljoner euro (7,9). När det gäller kontraktstillverkning var marknadsutvecklingen positiv under andra kvartalet. Efterfrågan av både segmenten professionell elektronik och telekommunikation ökade under andra kvartalet. ”Stärkt efterfrågan stödjer vårt förtroende för en gradvis återhämtning av marknaden under det innevarande året. Investeringar i utrustning för både elektronik- och mekaniktillverkning och de möjligheter som bolaget förvärvade i Suzhou efter utgången av perioden säkerställer vår förmåga att möta våra kunders växande behov i både Europa och Asien", säger Harri Takanen, vd för Scanfil . Även om försäljningen för hela den granskade perioden var 4,9% lägre än motsvarande period förra året, har den återhämtning av efterfrågan som inleddes i slutet av första kvartalet fortsatt under andra kvartalet. Försäljningen under andra kvartalet var betydligt bättre än försäljningen i första kvartalet (32%) och motsvarande kvartal föregående år (8%). Försäljningsutvecklingen var positiv inom både telekommunikation och professionell elektronik. Professionell elektronik svarade för 51% av den totala försäljningen under rapportperioden (47% under motsvarande period år 2009) och telekommunikation för 49% (53%) av den totala försäljningen. Leveranserna av utrustning som köpts i syfte att öka ytmonteringskapaciteten för dotterbolagen i Estland och Suzhou i Kina, fortgår enligt plan. I Estland sker produktion med den utrustningen sedan i juli. I Suzhou, kommer den utrustning som installeras i nya produktionsanläggningar att vara klar för produktion under det sista kvartalet av året.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2