Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 10 augusti 2010

Aspocomps nettoomsättning ökade första halvåret

Mönsterkortstillverkare Aspocomp rapporterar en nettoomsättning på 9,8 miljoner euro för första halvåret (1H/2009: 6,2 miljoner euro).

Nettoomsättning och resultat för april till juni Andra kvartalets nettoomsättning uppgick till 5,4 miljoner euro, en uppgång med 90 procent jämfört med samma period förra året. De fem största kunderna svarade för 82 procent av omsättningen (80%). Geografiskt sett var 96 procent av omsättningen genererad i Europa (80%) och 4 procent i Asien (20%). Rörelseresultatet blev 1,2 miljoner euro (-0,9). Koncernens finansnetto uppgår till -0,3 miljoner euro (-0,2). Resultatet för redovisningsperioden uppgår till 0,9 miljoner euro (-1,0) och resultatet per aktie blev 0,02 (-0,02). Nettoomsättningen och resultat för januari till juni Första halvårets nettoomsättning uppgick till 9,8 miljoner euro, en ökning med 59 procent jämför med samma period förra året. De fem största kunderna svarade för 78 procent av omsättningen (76% 1-6/2009). Geografiskt sett var 93 procent av omsättningen genererad i Europa (81%) och 7 procent i Asien (19%). Rörelseresultatet blev 1,6 miljoner euro (-1,2). Resultatet förbättrades tack vare bättre efterfrågan och kostnadsanpassningar i strukturen som genomfördes under 2009. Koncernens finansnetto uppgick till -0,6 miljoner euro (-0,4). Resultatet för redovisningsperioden var 1,0 miljoner euro (-1,4) och resultatet per aktie uppgick till 0,02 (-0,03). Personal Under perioden hade Aspocomp i genomsnitt 97 anställda (111). Personalen uppgick den 30 juni 2010 till 96 personer (106). Av dessa var 66 (72) kollektivanställda och 30 (34) tjänstemän. Framtidsutsikter Aspocomp anser att dess finansiella ställning är tillfredsställande. Den trimmade kostnadsstrukturen och utsikterna för verksamheten i Uleåborg möjliggör kontinuitet i koncernens verksamhet. Eftersom verksamheten är inriktad på prototyper och snabba leveranser är det mycket svårt att förutse helåret nettoomsättning. På grund av den ökade efterfrågan kommer omsättningen öka väsentligt och nettoresultatet blir då positivt för helåret 2010. Förutom att utveckla den kvarvarande verksamheten i företaget, håller styrelsen på att undersöka olika strukturella lösningar.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1