Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 augusti 2010

Europa bryter mot exportförbud av elektronikavfall

Gamla tv-apparater och datorer som innehåller farliga ämnen exporteras fortfarande från Europa, trots förbud som syftar till att stoppa handeln som förgiftar arbetare vid provisoriska återvinningsanläggningar i Afrika och Asien.

I Rotterdam öppnar en holländsk tulltjänsteman tung metalldörr och avslöjar en hög med gamla tv-apparater staplade tätt i en container. I stället för att fortsätta till Elfenbenskusten kommer dessa varor att beslagtas, kontrolleras och troligen skickas tillbaka till Tyskland varifrån de kom. Detta är den främsta linjen i en europeisk satsning för att stoppa elektronisk och elektrisk utrustning, som konsumeras och kastas i allt större kvantiteter, att dumpas i tredje världen. Rotterdam är Europas mest trafikerade hamn, ett nav för regional sjöfart. Mer än nio miljoner sex meterscontainrar, eller motsvarande, passerar varje år. Bara en tredjedel av dem innehåller varor för export från Nederländerna. De flesta kommer från EU:s övriga 26 stater, däribland Storbritannien och Sydeuropa. Tulltjänstemän väljer ut misstänkta sändningar genom riskprofilering, utsortering genom en förteckning över indikatorer, inklusive containerns avsändare och dess destination. Men även om Holland har visat vägen genom att slå till mot illegal e-avfallexport - EU förbjöd handeln i mitten av 1990-talet – kontrolleras endast 3% eller så av containrarna i Rotterdam. Under en genomsnittlig vecka avslöjas en transport, vilket kan betyda flera containrar rymmande 800 bildskärmar vardera. Ett okänt antal containrar slinker igenom, eller skickas till europeiska hamnar med färre kontroller. "Riskprofiler är alltid baserade på vad som har hänt och ligger därför faktiskt ofta ett steg efter”, säger Carl Huijbregts på nederländska miljöministeriets kontrollorgan. Eftersom detta är en illegal handel finns det få uppgifter om dess omfattning. Men rykten i Europa och obekräftade uppgifter från destinationsländer tyder på att handeln blomstrar. "Vi har en enorm mängd olagliga transporter längs kusten i Europa”, säger Karl-Heinz Florenz, tysk ledamot av Europaparlamentet som arbetar för att uppdatera EU-lagstiftningen. Avsändarna lurar myndigheterna genom att inte märka varorna som elektronik, genom att låtsas de är för återanvändning, eller genom att gömma dem i mitten av en container. Behållarna som slinker igenom transporteras till Västafrika - vanligen Ghana och Nigeria - och till södra Asien, inklusive Indien och Pakistan. "Det grundläggande problemet med elektronik är att den är utformad på ett mycket dåligt sätt”, säger Kim Schoppink, en förkämpe inom den nederländska grenen av Greenpeace som rest till Ghana för att undersöka frågan 2008. "Detta gör det mycket dyrt att återvinna elektronik i Europa och det är därför den dumpas i utvecklingsländerna." E-avfall innehåller värdefulla metaller som utvinns vid informella återvinningsstationer. Men det innehåller också giftiga tungmetaller och farliga kemikalier som hanteras av arbetstagarna, vissa av dem barn. "De tar hand om koppar och aluminium och resten bränner de", säger Laila Schoppink. "Med den här förbränningen frigörs mycket giftiga kemikalier arbetstagarna utsätts för detta varje dag." Oron för industriell dumpning i tredje världen ledde till 1989 års Baselkonvention om internationella transporter av farligt avfall. År 1994 antog EU konventionen, som förbjuder export av farligt avfall till något land utanför OECD-gruppens mest utvecklade länder. Konvensionen är avsedd att komplettera EU:s regler och stimulera insamling och återvinning av e-avfall i Europa i enlighet med fastställda miljöstandarder. Men genom EU:s egen utsaga är dessa regler bara delvis effektiva. Endast en tredjedel av e-avfallet tros behandlas i linje med direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Resten går in i ett dolt flöde som matas av kontor, kommunala återvinningsstationer och butiker som tar tillbaka varor som täcks av garantier, och en del av detta flöde exporterats illegalt. "Det har verkligen blivit kris i frågan om hela Baselkonventionen”, säger Jim Puckett i Basel Action Network, som pekar på att e-avfall genereras när folk köper platt-TV och går över till digital-TV. "Det är verkligen en grundläggande, viktig fråga." Han säger också att USA, som inte har ratificerat Baselkonventionen är "långt efter" Europa på e-avfall, och uppskattar att så mycket som 80% av amerikanskt e-avfall exporteras, till stor del till Kina genom hamnen i Hong Kong. I Europa är vissa länder bättre än andra på att tillämpa direktivet och på att försöka stoppa illegal export, och de sydliga EU-länderna släpar efter. Men även när tjänstemän försöker se till att reglerna följs, finns det utmaningar. Hit hör att skilja mellan begagnade varor - som det är lagligt att exportera - och e-avfall. Det är ett faktum att insamlings- och återvinningsmål är ur fas med den ökande mängden elektronik som genereras. "Vi har 27 europeiska medlemsstater, men det finns mer än 100 system för insamling och varje system har svaga punkter, säger Carl Huijbregts. Det finns gott om möjligheter för folk som är inblandade i illegal handel att leda bort e-avfall. "Du behöver inte en lastbil, behöver du inte en kran, du behöver inte en grävare”, säger Karl-Heinz Florenz. "Du behöver bara ett kontor, vissa kontakter, och du måste känna till bestämmelserna och gräns- och tullfrågor." Vid sidan av miljöskador i utvecklingsländerna oroar sig Karl-Heinz Florenz för att Europa också förlorar stora mängder av de allt dyrare råvarorna som ingår i e-avfall. Och ju mer dessa material hamnar i händerna på olagliga mäklare, desto tuffare är det för företag som Sims Recycling Solutions, som bearbetar en stor del av det e-avfall som genereras i Nederländerna. Det har förekommit åtal för e-avfall i EU-länder, däribland Nederländerna och Storbritannien. Men bedömare är oroliga för att de inte har givit den typ av påföljder som kan vara avskräckande. "I vissa länder kan det vara 200 euro i böter som är lika med ingenting, om man ser till de vinster som de gör”, säger Nancy Isarin, en expert på transport av avfall i det europeiska miljönätverket IMPEL. "Andra länder kan ha högre böter, men de praktiseras aldrig." Utöver förstärkning av kontrollerna inom EU, pekar förkämparna på behovet av att säkerställa att begagnad elektronik som skickas till utvecklingsländer som välgörenhet, omhändertas på rätt sätt. Och de flaggar för större utmaningar - att få elektronikföretag att konstruera miljövänligare produkter och ändra konsumenternas elektronikvanor. "Du måste göra allt du kan för att upprätthålla lagarna som finns på plats och få människor att betala kostnaderna för vad de gör”, säger Sten Puckett. "Och det är i slutändan en riktigt bra sak som driver en miljövänligare produktion." Det skriver bbc.co.uk
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1