Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 augusti 2010

Partnertechs tappade försäljning i Norden utanför Sverige

Partnertechs försäljning ökade första halvåret i alla regioner utom i Norden utanför Sverige, som dock var den enda vinstgivande regionen.

Omsättningen för den svenska regionen uppgick till 679,6 MSEK (670,0) för årets första sex månaderna och 334,0 MSEK (313,0) för årets andra kvartal. Den måttliga ökningen visar att lägre försäljning för mekanisk bearbetning med skärande verktyg kompenserades av volymerna på andra svenska enheter som drivs med vinst och redovisar högre försäljning. Rörelseresultatet uppgick till -9.2 MSEK (-0,9) för första halvåret och -6.8 MSEK (-11,7) för det andra kvartalet. Förlusten berodde på en kraftig nedgång för mekanisk bearbetning med skärande verktyg, som med lägre försäljning har haft en särskilt tung inverkan på resultatet. Försäljningen för Norden utanför Sverige uppgick till 340.5 MSEK (345,6) under de första sex månaderna och 170.9 MSEK (165,7) under det andra kvartalet. Regionens rörelseresultat uppgick till 9.9 MSEK (3,5) för första halvåret och 6,2 MSEK (0,0) för andra kvartalet. Den finska enheten har förbättrat sig avsevärt från de första sex månaderna 2009. Resten av världen som består av enheter i USA, Storbritannien, Kina och Polen. Försäljning uppgick där till 356.7 MSEK (276,3) för årets sex första månader och 177.6 MSEK (128,5) för andra kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -10.1 MSEK (-4,4) för första halvåret och -9.7 MSEK (-1,7) för det andra kvartalet. Resultatutveckling berodde på startkostnader för Myslowice-anläggningen samt utmaningar på den brittiska enheten, som bedriver verksamhet som syftar till lägre kostnader till följd av lägre fakturering.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1