Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 augusti 2010

7 nödvändiga REACH-steg för leverantörer

REACH-förordningen ställer krav på tillverkare och importörer som ofta endast kan hanteras genom att säkerställa att hela leveranskedjan har följt REACH.

En metod för att säkerställa leveranskedjan är att genomföra revisioner av REACH-efterlevnadsprogram hos leverantörerna. I denna artikeln beskrivs sju "måste-göra"-steg för att utforma och genomföra en revision av försörjningskedjan för att säkerställa att REACH följs. Dessa rekommendationer är baserade på tidigare lärdomar från revisioner av leverantörskedjor för annan lagstiftning. Steg 1: Prioritera granskningen genom att välja de mest kritiska leverantörerna först. Identifiera de viktigaste leverantörerna som tillhandahåller det mest kritiska materialet och fokusera inledande granskningar av dem, vilket är ett skydd mot REACH-relaterade störningar i försörjningskedjan som sedan kan leda till leveransförseningar. Dessa förseningar kan leda till avbrott i produktionen om tillverkningen sker i Europa. Personal för materialinköp bör få i uppdrag att identifiera de produkter som är mest sannolikt att orsaka dessa typer av problem. Att finna leverantörer av sådana material först är vettigt eftersom risken där är som störst. Steg 2: Fokusera på revision av leverantörer där tidigare problem har inträffat. Leverantörer med utmärkta meriter för efterlevnad kanske inte utgör samma grad av risk som leverantörer som har historiskt varit sämre på detta. Med en strategi som syftar till att revisionerna ska minska risken för REACH-avsteg är det är vettigt att fokusera mot misstänkta problemområden. Steg 3: Använd redan befintliga revisionsprocesser också för REACH. Att uppfinna hjulet igen kan bli kostsamt. Många befintliga processer, till exempel PPAP (Production Part Approval Process), kan anpassas genom att man i en del av revisionen lägger till komponenter som omfattar Reach. Steg 4: Budgetera för revisionskostnader. Steg 1 till 3 är till hjälp för att välja en målinriktad och kostnadseffektiv metod. Dessa kostnader måste sedan redovisas och budgeteras. En viss kostnad per leverantör är ett intelligent sätt att definiera en skalbar kostnad för REACH-revisionen. Till exempel kan en produktlansering som omfattar 100 leverantörer behöva budgetera för en revisionskostnad som skulle vara dubbel så stor som en produktlansering som omfattar 50 leverantörer. Denna typ av fördefinierade kostnader möjliggör en snabb integrering av kostnader i ett bud. Kostnader kan också delas proportionellt mellan interna resultatenheter om en leverantör överlappar flera affärsområden. Detta minskar ineffektivitet och kan mildra intern dragkamp över vem som betalar för en revision. Steg 5: Uppmuntra direkta leverantörer att ta ansvar för sina underleverantörer. För komplicerade produkter kan tusentals leverantörer komma att delta i en flerfrontssatsning. Har man inte direkta affärsförbindelser med leverantörernas leverantörer kan man bara ha ett mycket begränsat inflytande på dem. I dessa fall bör den direkta leverantören uppmuntras att ta ansvar för sina försörjningskedjor och på så sätt utökas kapaciteten för att hantera riskerna från dessa leverantörer i tidigare led. Naturligtvis kan en åtgärd vara att uppmuntra alla företagets underleverantörer att fastställa egna REACH-revisionsprogram. Källa: ventureoutsource.com
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1