Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 augusti 2010

Alla siffror pekar uppåt för Beijer Electronics

Beijer Electronics visar kraftig ökning av omsättning och resultat under andra kvartalet och höjda utsikter för helåret 2010.

”Under det andra kvartalet visade Beijer Electronics en stark tillväxt. Orderingången ökade med 26 procent och är det bästa kvartalet i bolagets historia. Försäljningsvolymen ökade med 15 procent. Beroende på volymökningar och de omstruktureringar som gjordes under föregående år ser vi en stark förbättring av resultatet. Rörelsemarginalen uppgick till 10 procent vilket är i nivå med koncernens lönsamhetsmål. Den interna effektiviteten har ökat samtidigt som vi har ökat fokus på produktutvecklingen. Vi växer snabbast inom egenutvecklade teknologier som idag utgör mer än 70 procent av koncernens totala omsättning", skriver Beijer Electronics vd Fredrik Jönsson i kommenterar till bolagets delårsrapport.​ Första halvåret * Orderingången steg med 21 procent till 658,1 mkr (542,2) * Omsättningen ökade med sex procent till 595,4 mkr (562,4) * Rörelseresultatet steg till 54,6 mkr (26,2) * Vinsten efter skatt uppgick till 39,9 mkr (14,3) * Vinsten per aktie uppgick till 6,13 kronor (2,16) * Höjda utsikter med klart högre omsättning och markant bättre resultat under helåret 2010 Andra kvartalet * Orderingången steg med 26 procent till 332,8 mkr (263,9) * Omsättningen ökade med 15 procent till 309,7 mkr (270,3) * Rörelseresultatet uppgick till 31,1 mkr (5,1) * Efter periodens slut gjordes ett förvärv i Asien inom datakommunikation
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1