Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 augusti 2010

BB Electronics väl förberedd på både goda och dåliga tider

Under 2009 minskade BB Electronics kostnadsbas, vilket tillsammans med ett starkt kassaflöde gör företaget förberett på en eventuell recession eller en förväntad ökad efterfrågan, skriver företaget i sin årsrapport.

BB Electronics har ett stort antal företag inom industriell elektronik, professionell telekommunikation, IT och medicinteknik bland sina kunder. Dessutom har BB Electronics kunder inom områden som kräver specialkompetens inom till exempel försvar och övervakning. 2009 medförde ett antal utmaningar på marknaden eftersom många industrier påverkades kraftigt av den globala recession i kölvattnet av den finansiella krisen. Den allmänna marknadsutvecklingen innebar en minskning med cirka 25% för EMS i norra Europa. Detta återspeglade sig i en nedgång av omsättningen med 22% jämfört med 2008 för BB Electronics, vilket är i linje med marknadsutvecklingen. Företaget uppskattar dock att det har vunnit en stor del av sina befintliga kunders totala outsourcingsvolym. ”Under 2009 minskade BB Electronics kostnadsbas betydligt, vilket tillsammans med ett starkt kassaflöde innebär att företaget är väl förberett på en eventuell kontinuerlig recession/stagnation eller en förväntad ökad efterfrågan under 2010 och 2011”, skriver företaget i sin årsrapport. ”Speciellt kunder inom industriell elektronik har upplevt en betydande minskning i efterfrågan, som bland annat beror på en avmattning inom byggsektorn och verkstadsindustrin. Dessutom har det varit svårt att uppnå finansiering av projekt inom till exempel cleantech och off-shore.” Professionell telekommunikation, IT och Medical verkar i mindre omfattning ha drabbats av krisen. Detta beror förmodligen på det faktum att till exempel utrustning för telekommunikations- och videokonferens kan bidra till att minska resekostnader för företagen. Dessutom har BB Electronics viktigaste kund inom affärsområdet även en betydande del av sin omsättning inom offentlig sektor, som normalt har en hög investeringsnivå även under lågkonjunkturer. BB Electronics har påbörjat insatser när det gäller försäljning i Sverige från två etablerade försäljningskontor i Västerås och Halmstad, vilket bedöms ha lett till en betydande plattform för framtida omsättning hos BB Electronics. Ett antal avtal med flera nya svenska kunder har ingåtts under 2009. Dessa beräknas ha stor omsättningspotential över de kommande tre åren. Dessutom har avtal med flera danska kunder ingåtts under 2009. Bland annat har BB Electronics Designlink deltagit i industrialisering och uppstart av produktion av intelligent mätutrustning med integrerad datakommunikation i Suzhou, Kina. En annan viktig ny kund utvecklar och marknadsför bland annat infrastruktur för digital TV-sändning. Detta affärsområde förväntas utvecklas avsevärt som en följd av övergången från analog TV till digital-tvi ett stort antal länder.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2