Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 augusti 2010

FMV svarar Förvaltningsrätten angående Patriaköpet

I svaret till Förvaltningsrätten angående den överklagade stridsfordonsupphandlingen begär FMV att överklagan avvisas.

Den 13 augusti i år fattade FMV sitt tilldelningsbeslut i den genomförda upphandlingen av hjulgående stridsfordon. Beslutet innebar att finska Patria valdes som leverantör av 113 fordon till Försvarsmakten. Innan tiden för överklagande av upphandlingen gick ut den 23 augusti, lämnade det amerikanskt/schweiziska företaget General Dynamics Lans Systems Europé MOWAG in ett överklagande till Förvaltningsrätten. FMV fick av rätten 3 dagar på sig att yttra sig och lämnade igår in sitt yttrande. - Vi känner oss förvissade om att upphandlingen genomförts på ett korrekt sätt. Mowag har inte uppfyllt de grundkrav, så kallade skall-krav, som Försvarsmakten ställer på fordonet och FMV har begärt att Förvaltningsrätten skall avvisa överklagan och ge myndigheten möjlighet att snarast fullfölja upphandlingen med Patria, säger Anders Sjöborg, chefsjurist vid FMV. - Det är viktigt att notera att en ansökan om överprövning regelmässigt följs av ett interimistiskt beslut av domstolen som stoppar upphandlingen. Detta är praxis och innebär inte att FMV gjort fel utan att domstolen ges mer tid att bedöma frågorna i målet, säger Anders Sjöborg.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2