Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 augusti 2010

EMS-företag lider av stockning i försörjningskedjan

Komponentbristen har lett till en trafikstockning i den globala elektronikindustrins leveranskedja, där stora kontraktstillverkare står inför en utmanande obalans mellan ett utbud som kännetecknas av snäva lager av komponenter och färdiga produkter och ett överflöd av råvaror, enligt marknadsundersökningsföretaget iSuppli.

En snabb överblick av lagersituationen för 5 av de större EMS-leverantörerna visade att komponenter och råmaterial stod för nästan 70% av de totala lagren under första kvartalet 2010. I jämförelse utgjorde varor-i-arbete som högst cirka 17% av lagerinnehållet, medan färdiga varor omfattade mindre än 15%, fortsätter iSuppli.  "iSuppli tror att den nuvarande trenden, där varulager för elektronik tyngs av en överväldigande stor del råvaror, kommer att fortsätta en tid framöver, med tanke på att mer produkter väntar på att färdigproducerade", säger Thomas Dinges, iSupplis EMS- och ODM-analytiker.  Den största frågan på kort sikt: utökade ledtider för komponenter   iSuppli anser att de förlängda ledtiderna och bristen på komponenter är ett stort problem. Ledtiderna har förvärrats för ett brett utbud av diskreta halvledarkomponenter, med ledtider som är så mycket som 100% längre än för samma period förra året. De kortaste ledtiderna - 10 veckor i juli - är för kontaktdon, en ökning från 5 veckor i juli 2009. De längsta ledtiderna är för likriktare och småsignalhalvledare, som nu är uppe i 20 veckor, hela fem månader jämfört med 10 veckor förra året vid denna tid.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1