Komponenter | 31 augusti 2010

Lightlab höjer takten för produktutveckling

Lightlab har sedan länge en etablerad forskningsverksamhet förlagd till dotterbolaget i Taiwan. Som ett led i kommersialiseringsarbetet sker nu en komplettering med en produktutvecklingsenhet på Chalmers i Göteborg.

Den nya enheten skall ansvara för Lightlabs utveckling av kompletta prototyper och demonstratorer riktade mot olika marknadssegment. Den nya enheten för produktutveckling, som under sommaren har utrustats och bemannats, kommer att arbeta nära de olika partnerskap som Lightlab ingått, bland annat med Vattenfall. Chef för den nya enheten är Magnus Nilsson med erfarenhet från bland annat Ericsson Microwave Systems och Motorola Australian Research Centre. Det här är en viktig och naturlig utveckling i Lightlabs fas mot kommersialisering. Genom att komplettera vår starka forskning med ytterligare kompetens inom framtagning av produkter och prototyper kan vi få ut mer av våra partnerskap och förkorta resan fram till färdig produkt säger Lightlabs vd Björn Varnestig.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1