Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 september 2010

Upphandling av Sveriges elektronikåtervinning avslutad

El-Kretsen har tecknat nya avtal för förbehandling och transport av fraktionen diverse elektronik.

Upphandlingen av den enskilt största fraktionen, diverse elektronik, vilket omfattar små och medelstora produkter, resulterade i att avtal tecknades med 5 återvinningsföretag. Volymerna har fördelats mellan de olika anläggningarna genom optimering avseende på pris, kvalitet samt geografiskt läge. Som bilaga till alla El-Kretsens förbehandlingsavtal biläggs en uppförandekod, som innehåller etiska riktlinjer som omfattar både företaget som undertecknar avtalet samt de underleverantörer som de använder sig av. — Det är viktigt att vi genom våra samarbetspartner kan garantera att det elavfall vi samlar in omhändertas på ett korrekt sätt. Genom de rapporteringsverktyg vi använder oss av säkerställer vi det på ett mycket bra sätt, säger Martin Seeger, Teknisk chef och ansvarig för upphandlingar på El-Kretsen. El-Kretsen har för en liten del av volymen (4%) tecknat avtal med 4 kommunala anläggningar. Ett avtal som innebär att de kommunala anläggningarna förbehandlar produkterna varefter materialet sänds till någon av de professionella aktörerna för vidare förädling. Som en följd av genomförd upphandling av förbehandlingen så har också transporttjänster upphandlats. En upphandling som resulterade i att El-Kretsen nu tecknat avtal med 14 transportföretag för transporter från El-Kretsens hämtplatser till förbehandlingsanläggningarna.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1