Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 september 2010

Aros Quality köper TVAB

Aros Quality Group AB (AQ) har idag tecknat avtal med ägarna till TVAB International AB (TVAB) om köp av samtliga aktier i bolaget. Övertagandet sker den 6 september 2010.

TVAB utvecklar och tillverkar kablage och elektromekaniska moduler till industrikunder. Verksamheten som omsätter cirka 240 MSEK har 415 anställda. Utveckling och försäljning styrs från Sverige, all tillverkning är förlagd till Polen. Affären görs dels genom en kontant betalning på tillträdesdagen och dels genom en apportemission av 110 000 nyemitterade aktier i AQ samt en resultatbaserad del under tiden fram till 2012-12-31. TVAB byter i samband med förvärvet namn till AQ Wiring Systems AB. TVAB:s VD Per Axell och vVD/ekonomichef Lennarth Wernvik fortsätter att leda bolaget. All kablageverksamhet inom AQ kommer efter förvärvet att ledas från AQ Wiring Systems AB och ha en omsättning på cirka 300 MSEK med tillverkning i Sverige, Polen, Bulgarien och Kina. "Syftet med affären är att bredda AQ:s kundbas internationellt, att erhålla en effektiv produktionsanläggning i Polen, göra rationaliseringsvinster genom att sammanföra TVAB:s kompetens och erfarenhet med AQ:s och erbjuda en kostnadseffektiv produktion för befintliga och nya kunder", säger koncernchef Per-Johan Dahlgren.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1