Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Elmos Semiconductor Elektronikproduktion | 15 september 2010

Investeringar i halvledarutrustning växer 122% 2010

De globala investeringarna i tillverkningsutrustning för halvledare beräknas bli 36,9 miljarder USD 2010, en ökning på 122,1% från 2009, enligt Gartner.

"Den starka tillväxten för halvledare 2010 har drivit tillväxten för utrustning till en rekordnivå", säger Klaus Rinnen, vice vd på Gartner. "Investeringarna (capex) ligger på över 95% på grund av stark investeringsvilja hos foundies och inom logiksegmentet, tillsammans med teknikuppgradering hos minnestillverkarna. År 2011 förväntas capex-tillväxten minska till 10%, eftersom en inbromsning i konjunkturen kommer att ha negativ inverkan på försäljningen av halvledare." "Företagen bör förbereda sig för ett svagare 2011, då inköpare av utrustning kommer att fokusera mer på kapacitet än teknisk utrustning", säger Klaus Rinnen."Företagen bör också utarbeta affärsplaner för den närmaste nedgångscykeln, som börjar i slutet av 2012, eftersom minnestillverkarna kommer att ha överinvesterat, vilket genererar överskott i utrustning."  2010 ser ut som det starkaste året för tillverkningsutrustning under de senaste åren. Segmentet förväntas öka med 119,9% år 2010, följt av 3,9% i tillväxt under 2011. Total utnyttjandegrad nådde en topp på 94% under andra kvartalet 2010, men sjunker snabbt tillbaka till runt 90% när mer kapacitet tas i bruk och halvledarproduktionen minskar och blir mer i linje med slutanvändarnas efterfrågan.   Segmentet för förpacknings- och monteringsutrustning kommer att öka mer än 123% under 2010. Den marknaden väntas fortsätta att växa under 2012, om än med en blygsam ensiffrig procentsats. En nedgång väntas för 2013 som bygger på mer traditionella överutbudsvillkor, särskilt inom minnessektorn. Marknaden för automatiserad testutrustning (ATE) kommer att växa 144% år 2010. Solid tillväxt har skett under första halvåret i år, men detta segment förväntas få en säsongsmässig nedgång sent i år och i början av 2011. Gartners förväntningar för 2010 och 2011 är att tillväxten drivs av övergången till DDR3-minnen. För 2010 tros alla ATE-segmenten få en omsättningstillväxt på mer än 110%.  "2010 kommer troligen att vara det starkaste året någonsin för halvledar-utrustningsindustrin, vilken kommer att bli en fin återhämtning från det värsta året någonsin," säger Klaus Rinnen. "Tillväxten kommer att fortsätta under 2012 när företagen flyttar intresset från teknikuppgradering till kapacitetsuppgradering."
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1