Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 09 november 2001

Extra bolagsstämma i Centrecourt

Extra bolagsstÀmman för styrelsens förslag om emission av konvertibla skuldebrev
Den extra bolagsstÀmman 8 november 2001 beslutade enligt styrelsens förslag om att utge konvertibla skuldebrev.

Vid extra bolagsstÀmma i Centrecourt AB (publ), org.nr 556546-8864, den 8 november 2001 fattades beslut bl a om att utge ett konvertibelt förlagslÄn med ett nominellt belopp om högst 10 387 500 kronor, löpande frÄn och med den 14 december 2001 till och med den 31 december 2002. LÄnet löper med 7,5 % Ärlig rÀnta.

Emissionen sker med företrÀdesrÀtt för nuvarande aktieÀgare. AvstÀmningsdag för faststÀllande av företrÀdesrÀtten Àr fredagen den 30 november 2001. Vid full konvertering kan bolagets aktiekapital öka med högst 2 967 857 kronor.

Beslutet i dess helhet finns tillgÀngligt pÄ bolagets kontor, Brunnsgatan 21B, 103 92 Stockholm.
Centrecourt skapar vÀrden för entreprenörer, investerare och Centrecourts aktieÀgare genom verksamhetsutveckling och kapitalförsörjning i innovativa tillvÀxtföretag. Verksamheten i Centrecourt startade 1995 och bedrivs nu i tvÄ dotterbolag. Centrecourt Partner AB arbetar aktivt med utveckling av tidiga tillvÀxtföretag, i huvudsak inom teknologi och medicinteknik. Centrecourt DepÄ AB, som bedrivs under Finansinspektionens tillsyn, erbjuder olika investerarkategorier investeringsmöjligheter i Centrecourts projektbolag och andra företag i tidiga skeden.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-12 22:05 V11.10.12-2