Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 01 oktober 2010

iSuppli minskar sin halvledarprognos för 2010

När konsumenternas efterfrågan nu avtar och varulagren ökar, minskar också iSuppli sin prognos för intäkter för halvledare till 32%, från sin tidigare prognos på 35,1%.

Den globala försäljningen av halvledare väntas nu uppgå till 302 miljarder USD under 2010, en uppgång från 228 miljarder USD under 2009. Trots de minskade utsikterna kommer 2010 fortfarande att bli ett år av imponerande tillväxt och rekordstora inkomster för halvledarindustrin. Intäkterna under 2010 kommer att öka med cirka 74 miljarder USD jämfört med 2009, och då vara nästan 28 miljarder USD högre än 2007 vilket var det föregående toppåret för halvledar-intäkter, enligt iSupplis analys för halvledarindustrin. Marknadsundersökaren förväntar sig nu att intäkterna under fjärde kvartalet 2010 kommer att minska med 0,3% jämfört med det tredje kvartalet i år, den första sekventiella minskningen sedan marknaden kollapsade det fjärde kvartalet 2008 och det första kvartalet 2009. På grund av nedgången under nuvarande kvartal kommer den globala halvledarindustrins inkomster under andra halvåret i år att stiga med 7,8% jämfört med första halvåret. Detta kan jämföras med tillväxten på 10,7% som skedde mellan de föregående två halvåren. Även om industrins utsikter förblir svårförutsägbara och intäkterna kommer att krympa det fjärde kvartalet 2010, tror dock inte iSuppli att detta signalerar början på en större nedgång för den globala halvledarmarknaden. Företagets prognoser visar i stället en ökning av den globala halvledarindustrins intäkter under 2011 på 5,1%. Tillväxten följande kvartal under 2011 beräknas att följa ett mer normalt säsongsmönster jämfört med 2010. För långsiktig tillväxt räknar iSuppli att se en genomsnittlig årlig tillväxt på drygt 4% mellan 2010 och 2014.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2