Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 november 2001

ABNW delårsresultat, minus 122,2 miljoner

Koncernens omsättning för perioden uppgick till 83,0 MSEK (26,2) Periodens resultat blev ?122,2 MSEK (-163,7). Jämförelsestörande poster belastade resultatet med ?20,3 MSEK (0)

Avskrivningar belastade resultatet med 23,2 MSEK (28,2), varav 8,2 MSEK (11,9) avsåg maskiner och inventarier och 15,0 MSEK (16,3) avsåg balanserade utvecklingskostnader. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6,0 MSEK (117,5). Bolaget bedömer inte längre att break-even på månadsbasis kommer att nås i slutet av 2001. Denna bedömning baserade sig på att försäljningsintäkter för bolagets 4G-terminal GISMO skulle börja genereras under fjärde kvartalet 2001, men beroende på att produktionsstarten av GISMO försenats beräknas dessa intäkter inte infalla förrän under första kvartalet 2002. Bolaget har fortsatt starkt fokus på att nå break-even på månadsbasis och ytterligare kostnadsbesparingar kan inte uteslutas. En kvittningsemission har skett av en skuld till Industrifonden om 4 MSEK till kursen 11,43 kr per aktie. Under tredje kvartalet har stor vikt lagts vid lanseringen av GISMO och uppbyggandet av ett starkt återförsäljar- och distributörsnät (bl.a. DataNät, Brightpoint och Peripheral Corner). Utöver de initiala GISMO-ordrarna har även ett flertal andra ordrar tagits, bl.a. på antennproduktion åt ett av världens största elektronikföretag och ett nytt, större utvecklingsprojekt åt Lucent. I syfte att öka ABNW:s marknadsfokus och effektivitet infördes per den 1 oktober tre affärsområden: Wireless Communicators (där GISMO:n och övriga terminaler ingår), Wireless Medical (den samlade satsningen på läkemedels- och sjukvårds-sektorerna) samt Wireless Design House (de samlade konsult-, projektlednings- och utvecklingsresurserna). En extra bolagsstämma kommer att genomföras den 14 november för att förrätta fyllnadsval till styrelsen efter att tre ledamöter (Nils Ljung, Claes-Göran Fridh och Göran Larsson) avsagt sig sina styrelseuppdrag.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1