Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 oktober 2010

P&M Romator stärker försäljningsorganisationen

Morgan Andersson har rekryterats som Affärsutvecklare på P&M Romator AB och Stefan Groth som teknisk säljare & projektledare.

Stockholmsbaserade legotillverkaren P&M Romator AB arbetar med kompletta systemmontage, skärande bearbetning och tunnplåtsbearbetning i volymer från enstyckstillverkning upp till mellanstora serier. I april i år förvärvades Romator AB av Plåt & Mekano Holding i Täby AB och ingår nu i Plåt & Mekano gruppen. Som komplett systemleverantör med tillverkning i Sverige och Kina har man totalt cirka 90 anställda och omsätter cirka 100 MSEK. Koncernen har klarat lågkonjunkturen bra med en mycket positiv försäljningsutveckling under 2010. Nu rekryterar man Morgan Andersson och Stefan Groth för att förstärka försäljnings och projektorganisationen. "Vi har skapat mycket bättre förutsättningar för att hålla tillväxttakten och fortsätta växa i och med den här rekryteringen", säger Pontus Nilsson, Platschef på P&M Romator AB. "Både Morgan och Stefan har gedigen erfarenhet och nyckelkompetenser som kommer att skapa förutsättningar att utnyttja den kommande högkonjunkturens fullt ut." fortsätter Pontus Nilsson. "Vi har kapacitetsmässigt mycket stora möjligheter - även om vi ökar omsättningen väldigt kraftigt så klarar vi det med maskinparken vi har i koncernen." säger Tony Mauritzon, koncernchef och vd Plåt och Mekano AB. "Med förvärvet av Romator får vi ett stort tillskott i att industrialisera produkter på kort tid. Romator är ett av Sveriges ledande bolag på detta." fortsätter Tony Mauritzon. Morgan Andersson kommer närmast från Hanza AB där han från grundandet av Hanza var koncernens Försäljnings & Marknadschef, samt ingick i koncernledningen. "Jag känner Pontus och Romator sedan många år tillbaka och vi kommer att skapa något riktigt bra tillsammans. P&M Romator gör mycket avancerade montage av slutprodukter där man förutom själva tillverkningen erbjuder kunden såväl tekniskt- som konstruktionsstöd på hög nivå för att rationalisera kostnader. Inom skärande och tunnplåt ligger man långt framme kompetensmässigt både vad gäller tillverkningsprocessen, men också förmågan att nå lägsta totalkostnad tillsammans med kund." säger Morgan Andersson. "Det finns otroligt många produktägare i Sverige med avancerade produkter som ställer väldigt höga krav på leverantörens tekniska förmåga, där kommer vi in med våra enheter i Sverige. När volymerna blir höga kommer vår enhet i Kina in som tillsammans med resten av koncernen kan erbjuda både hög konkurrenskraft och hög flexibilitet. Inom tunnplåt är vi dessutom en av Sveriges främsta vad gäller lokal stanskapacitet och självklart ger det oss möjligheter" fortsätter Morgan Andersson. Stefan Groth kommer också närmast från Hanza AB där han var tekniskt ansvarig för utveckling, effektivisering och automatisering av den skärande bearbetningen. "Stefan är en av de absolut skickligaste yrkesmännen i Skandinavien inom skärande bearbetning och jag är mycket nöjd att han börjar tillsammans med mig nu" säger Morgan Andersson. "Vi har redan idag mycket avancerade produkter som tillverkas i volymproduktion i femaxliga maskiner och jag har stora förhoppningar att Stefan kommer att hjälpa oss att växa snabbt inom området" avslutar Pontus Nilsson.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1