Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 12 oktober 2010

Electrolux och Mekoprint i samarbetsavtal

Ett 3-årigt samarbetsavtal som rör både priser, hantering och logistik har kommit till stånd mellan Mekoprint och Electrolux.

Electrolux köper omkring 600 olika komponenter hos Mekoprint, så det handlar om ett omfattande avtal. Electrolux önskar därför att komponenterna ska tillverkas i Fjärran Östern, men att Mekoprint samtidigt ska styra processen och stå för support och service. Samarbetet kan betecknas som en överbyggnad över ett redan befintligt samarbete mellan Electrolux Sverige och Mekoprint. Det nya samarbetet kommer att omfatta flera andra Electrolux-avdelningar, inklusive huvudkontoret i Italien. Morten Kjær, Sales Manager i Mekoprint, berättar: — Det är klart att det är en omvälvning att gå från att endast leverera till Sverige till att leverera globalt. Med detta i åtanke har vi troligen Nordeuropas största design- och ingenjörsavdelning som kan lyfta alla de lösningar för manöverpaneler som Electrolux efterfrågar. Därför utgör samarbetet en naturlig förlängning av en redan god relation och det är därför som vi har utsetts till Worldwide Preferred Supplier. På danska innebär det att vi är Electrolux' främsta val när det gäller leverantörer. Närmare kunderna En av anledningarna till att Mekoprint klarar att uppfylla ett globalt avtal i denna storleksordning, är att företaget har en klar strategi: att arbeta närmare kunderna. Mekoprint har säkerhetslager där kunderna finns och tillverkar. Framgång uppnås bland annat i styrningen, tack vare produktionsstyrning och -spårning för allt, även för de produkter som tillverkas i Fjärran Östern. Framtida utveckling Samarbetet har dessutom medfört att Mekoprint har knutits till utvecklingsarbetet för Elektrolux globala produktdesign. Mekoprint ser detta som en stor fördel, inte bara för egen del utan även för Electrolux del. Genom att rikta fokus för samarbetet framåt har det blivit möjligt att frigöra gemensamma resurser. Karsten Ries, Division Manager i Mekoprint avslutar: — Numera diskuterar vi framtidsutsikterna under våra möten, vi har flyttat fokus från produkt till utveckling. Samarbetet gör att vi ser världen genom samma kikare och att vi kan fokusera på det nya hos Electrolux. Vi vidareutvecklar inte bara produkterna, utan åstadkommer också gemensamma besparingar tack vare att vi använder våra gemensamma resurser på ett bättre sätt.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1