Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 oktober 2010

ABB tar kontrakt värda 50 MUSD för vindkraftparker

ABB har tagit hem order värda mer än 50 miljoner dollar från den tyska operatören av överföringssystem TenneT TSO, avseende underhåll av nätanslutningarna till de havsbaserade vindkraftparkerna i Nordsjön utanför den tyska kusten.

Det treåriga servicekontraktet innefattar option om förlängning. ”Havsbaserad vindkraft blir en allt större källa för storskalig förnybar energi, som bidrar alltmer till minskade utsläpp och lägre miljöpåverkan,” säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. ”Tillväxten av vår serviceverksamhet är en nyckelprioritering för ABB, och vi har goda förutsättningar att stötta TenneT att upprätthålla effektivitet och tillförlitlighet i kraftlänkarna från dessa vindkraftparker.” ABB ska ansvara för underhåll av länkarna för överföring av högspänd likström (HVDC Light) från TenneT:s vindkraftprojekt BorWin1 och DolWin1 till det tyska elnätet på fastlandet. ABB ska underhålla de land- och havsbaserade omriktarstationerna för HVDC, såväl som plattformarna till havs. BorWin1 ansluter världens mest avlägsna havsbaserade vindkraftpark till det tyska elnätet via en över 200 kilometer lång sjö- och landkabellänk. Den ABB-byggda länken, inklusive HVDC-stationerna på land och till havs, säkerställer att elektriciteten som genereras från den 400 MW starka vindkraftparken BARD Offshore 1 når fram till de tyska elkonsumenterna. DolWin1 ska ansluta vindkraftparken Borkum West II på 400 MW samt andra närliggande vindkraftparker under uppförande, till det tyska elnätet. Den ABB-byggda länken på 800 MW kommer att omfatta land- och havsbaserade omriktarstationer för HVDC samt 165 kilometer sjö- och markkabel för likström med en spänning på 320 kV, den högsta spänningsnivån i plastisolerad kabel hittills som använts för HVDC-överföring.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2