Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 oktober 2010

Axis varnar för leveransstörningar

Den positiva marknadsutvecklingen hos Axis från inledningen av året fortsatte under det tredje kvartalet. Risken för leveransstörningar av komponenter kvarstår.

Antalet projektförfrågningar hos Axis för framförallt medelstora säkerhetsinstallationer inom detaljhandel, transportsektor samt stadsövervakning tyder på en fortsatt stabil utveckling, skriver Axis i sin delårsrapport. "Under det tredje kvartalet har marknadens intresse för Axis nätverksvideoprodukter fortsatt utvecklats positivt. Alla regioner visade på en god försäljningsutveckling. Tillflödet av nya projekt för installationer av nätverkskameror i säkerhetsinstallationer har varit på en stabil och jämn nivå under perioden juli till september" skriver företagets vd Ray Mauritsson. Risken för leveransstörningar av komponenter kvarstår, vilket innebär risk för stigande komponentpriser. Axis niomånadersrapport januari - september 2010: • Nettoomsättningen uppgick under perioden till 2 058 MSEK (1 642), för tredje kvartalet uppgick omsättningen till 737 MSEK (568). • Rörelseresultatet uppgick under perioden till 290 MSEK (188), för tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 121 MSEK (95). • Resultatet före skatt uppgick under perioden till 288 MSEK (187), för tredje kvartalet uppgick resultatet före skatt till 120 MSEK (94). • Resultatet efter skatt uppgick under perioden till 210 MSEK (133), för tredje kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 88 MSEK (66). • Resultatet per aktie uppgick under perioden till 3,03 SEK (1,91), för tredje kvartalet uppgick resultatet per aktie till 1,27 SEK (0,95).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-2