Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 oktober 2010

Positivt hos Beijer Electronics

Fortsatt tillväxt och fördubblat resultat under det tredje kvartalet för Beijer Electronics.

Orderingången steg under de första nio månaderna med 19 procent till 945,6 mkr (792,3). Omsättningen ökade med tio procent till 896,1 mkr (812,7). Rörelseresultatet fördubblades till 89,4 mkr (43,7). Vinsten efter skatt uppgick till 63,3 mkr (27,5). Orderingången steg under det tredje kvartalet med 13 procent till 287,5 mkr (254,1). Omsättningen ökade med 20 procent till 300,7 mkr (250,3). Rörelseresultatet fördubblades till 34,7 mkr (17,5). Vinsten efter skatt uppgick till 23,4 mkr (13,2). "Den positiva trenden befästes under det tredje kvartalet då Beijer Electronics kunde visa en fortsatt bra tillväxt i orderingången. Den höga orderingången har successivt växlat över i en högre omsättningstillväxt under året, meddelar Fredrik Jönsson, VD Beijer Electronics. Omsättningen under det tredje kvartalet steg med 20 procent. Samtidigt fördubblades rörelseresultatet och en rörelsemarginal på över elva procent uppnåddes. Den kraftiga resultatökningen förklaras av högre volymer och en fortsatt god kostnadskontroll. Fem större OEM-kunder vanns under kvartalet. Samtliga affärsområden visar på ett förbättrat resultat. Under de tre första kvartalen uppgick koncernens vinst efter skatt till drygt 63 mkr vilket är närmare 60 procent högre än vinsten för helåret 2009. Utsikterna för helåret 2010 ligger således fast om en klart högre omsättning och ett markant bättre resultat jämfört med 2009.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1