Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 oktober 2010

Bättre tider för AQ

Beställningsingången under kvartal tre har varit god hos Aros Quality, exklusive förvärv en ökning med 35 % jämfört med föregående år. Från årets början har beställningsingången ökat med 16 % jämfört med 2009.

Nettoomsättningen för kvartalet är 10 % högre än kvartal tre 2009. Exklusive förvärv är ökningen 4 %. Resultatet i tredje kvartalet har påverkats negativt av valutaeffekter samt engångskostnader på sammanlagt 10 MSEK. Nettomarginalen är 5 % (7 %). Exklusive engångskostnaderna skulle nettomarginalen varit 7 %. Under tredje kvartalet har AQ gjort valutaförluster på närmare 7 MSEK, det är framför allt fordringar i utländsk valuta som sjunkit i värde i takt med att den Svenska kronan stärkts. De samlade valutaförlusterna under året uppgår nu till 14 MSEK. I linje med AQ:s policy för valutahantering har inga säkringar gjorts. Under perioden har AQ ökat ägandet i AQ Magnit AD i Bulgarien från 85 % till 99 %. Delårsrapport januari - september 2010 för AQ: * Nettoomsättning 1 331 MSEK (1 330) * Beställningsingång 1 513 MSEK (1 294) * Rörelseresultat 69 MSEK (82) * Soliditet 55 % (61) * Vinst per aktie efter skatt 2,42 SEK (3,38)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2