Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 oktober 2010

Stark rapport från HMS

HMS Networks delårsrapport januari-september 2010 visar på mycket stark återhämtning.

Försäljningen för HMS Networks ökade med 47% och rörelseresultatet ökade med en faktor fyra. Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade till 252,9 MSEK (172,3), motsvarande en 58% ökning i lokala valutor. Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 325,1 MSEK (250,2). Rörelseresultatet uppgick till 63,7 MSEK (15,3), motsvarande en 25,2% (8,9) rörelsemarginal. För den senaste tolvmånadersperioden uppgick rörelsemarginalen till 24,4% (16,9). Orderingången för de första nio månaderna ökade med 44% till 254,7 MSEK (176,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med SEK 36,6 MSEK och uppgick till 49,5 MSEK (12,9). Resultatet efter skatt uppgick till 46,6 MSEK (9,0) och resultatet per aktie uppgick till 4,10 (0,83). Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till MSEK 87,6 MSEK (56,7) och rörelseresultatet uppgick till 23,5 MSEK (13,3). ”Det är en stor glädje att se att vi nu helt har återhämtat oss från den nedgången i försäljningen som vi upplevde under 2009. Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 325 MSEK, och överstiger 2008 års försäljningsvolym med några procentenheter. Vi har nu initierats en ny och spännande fas av expansion i historien för HMS. Den nuvarande verksamheten för att åstadkomma en långsiktig lönsam tillväxt inkluderar utökade resurser i personal, produktlanseringar, och ytterligare förbättringar av effektiviteten i vår verksamhet. Den återhämtning som vi rapporterade under det första halvåret planade ut under tredje kvartalet och har stabiliserats på en historiskt hög nivå. Vi har upplevt en fortsatt osäkerhet på marknaden under tredje kvartalet resulterade i en oregelbunden orderingång. Utvecklingen i Europa, särskilt på den tyska marknaden fortsatte på en god nivå, men den japanska marknaden var svag under tredje kvartalet. Som en del av vår långsiktiga strategi fortsätter vi att stärka våra resurser inom produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Dessa aktiviteter fortsätter enligt den plan som fastställts för innevarande år. Under året har vi anställt 21 nya medarbetare. Effekterna av de ökade resurserna kommer att påverka kostnadsnivån under andra halvåret 2010 men på lång sikt kommer detta att stärka vår position på marknaden”, kommenterar företagets CEO Staffan Dahlström.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1