Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 oktober 2010

Fortsatt tufft för Note

Notes delÄrsrapport januari-september 2010 visar pÄ ökad försÀljning men de röda siffrorna kvarstÄr.
Note hade 23% i försĂ€ljningstillvĂ€xt under det tredje kvartalet. Förlusterna har bromsats upp, men resultatet ligger fortfarande pĂ„ minussidan. Finansiell utveckling juli-september ‱ FörsĂ€ljningen uppgick till 271,9 (267,4) MSEK. För jĂ€mförbara enheter ökade försĂ€ljningen med 23%. ‱ Det underliggande rörelseresultatet, exklusive struktur- och andra kostnader av engĂ„ngskaraktĂ€r, uppgick till -1,3 (-5,7) MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -0,5% (-2,1%). ‱ Rörelseresultatet uppgick till -4,1 (-61,4) MSEK. ‱ Resultat efter finansnetto uppgick till -6,6 (-62,7) MSEK. I resultatet ingĂ„r kostnader av engĂ„ngskaraktĂ€r om 2,8 (55,7) MSEK. ‱ Resultat efter skatt uppgick till -8,9 (-46,6) MSEK, vilket motsvarar -0,31 (-2,96) SEK/aktie. ‱ Kassaflödet efter investeringar uppgick till -13,2 (14,2) MSEK, vilket motsvarar -0,46 (0,90) SEK/aktie. Finansiell utveckling januari-september ‱ Kundaktiviteten har ökat sedan andra kvartalet. Orderstocken vid periodens utgĂ„ng var drygt 25% högre Ă€n i fjol. ‱ FörsĂ€ljningen uppgick till 843,9 (908,6) MSEK. För jĂ€mförbara enheter ökade försĂ€ljningen med 9%. ‱ Det underliggande rörelseresultatet, exklusive struktur- och andra kostnader av engĂ„ngskaraktĂ€r, uppgick till -13,6 (-24,4) MSEK, varav valutaeffekter utgjorde -6,4 (-6,3) MSEK. ‱ Rörelseresultatet uppgick till -60,4 (-88,1) MSEK. ‱ Rörelsemarginalen uppgick till -7,2% (-9,7%). ‱ Resultat efter finansnetto uppgick till -67,6 (-93,7) MSEK. Exklusive struktur- och andra kostnader av engĂ„ngskaraktĂ€r uppgick resultatet efter finansnetto till -20,8 (-30,0) MSEK. ‱ Resultat efter skatt uppgick till -64,0 (-71,1) MSEK. ‱ Resultatet per aktie uppgick till -2,80 (-4,51) SEK/aktie. Exklusive struktur- och andra kostnader av engĂ„ngkaraktĂ€r uppgick resultatet per aktie till -1,29 (-1,53) SEK/aktie. ‱ Kassaflödet efter investeringar uppgick till -53,8 (9,7) MSEK, vilket motsvarar -2,36 (0,62) SEK/aktie. VĂ€sentliga hĂ€ndelser under Ă„ret ‱ Omfattande strukturĂ„tgĂ€rder – under inledningen av Ă„ret fattades beslut om omfattande strukturĂ„tgĂ€rder för att öka lönsamheten och kapacitetsutnyttjandet. MĂ„lsĂ€ttningen Ă€r att Ă„tgĂ€rderna ska ge en positiv resultateffekt om minst 50 MSEK mĂ€tt som Ă„rstakt. Produktionsflytten frĂ„n SkĂ€nninge, Sverige slutfördes som planerat under sommaren. Flytten av produktionen frĂ„n TauragĂ©, Litauen och avvecklingen av verksamheten i Gdansk bedöms vara avslutade vid Ă„rsskiftet. ‱ FöretrĂ€desemission 2010 – under det andra kvartalet genomfördes en garanterad nyemission om brutto cirka 87 MSEK med företrĂ€desrĂ€tt för Notes aktieĂ€gare. ‱ Ny vd och koncernchef för Note – Peter Laveson utsĂ„gs i juli till ny vd och koncernchef i Note. Peter ersatte Göran Jansson som varit tillförordnad vd och koncernchef sedan i januari. ‱ Fokuserad satsning pĂ„ Notefied – beslut har fattats att organisera verksamheterna inom CAD (kretskortsdesign) och komponentdatabasen Notefied i ett separat bolag. Note kommer att vara minoritetsĂ€gare i det nya bolaget. Syftet med Ă„tgĂ€rden Ă€r att öka effektiviteten och antalet kunder till Notefied. Planen var att genomföra överlĂ„telsen redan under det tredje kvartalet. Transaktionen bedöms genomföras under fjĂ€rde kvartalet och medföra en mindre realisationsvinst. Notes vd och koncenrschef Peter Laveson kommenterar: ”VĂ„r lönsamhet Ă€r fortfarande otillfredsstĂ€llande. FrĂ€mst som en följd av engĂ„ngskostnader knutna till Ă„tgĂ€rdsprogrammen uppgick rörelseresultatet till -60,4 MSEK. Som ett resultat av vĂ„ra Ă„tgĂ€rder kommer förĂ€dlingskostnaderna successivt att reduceras. Hittills under Ă„ret har vi minskat kostnaderna med cirka 10%. Vi Ă€r dock pĂ„ rĂ€tt vĂ€g. Under det sĂ€songsmĂ€ssigt svaga tredje kvartalet var vĂ„rt underliggande rörelseresultat -1,3 MSEK, men vi sĂ„g en positiv sekventiell utveckling under kvartalets mĂ„nader. VĂ€rldsmarknaden för elektronikkomponenter har under hela Ă„ret kĂ€nnetecknats av en besvĂ€rande bristsituation och lĂ„nga ledtider för material. Utmaningen blev sĂ€rskilt tydlig under Ă„rets andra och tredje kvartal dĂ„ aktivitetsnivĂ„n hos vĂ„ra kunder höjdes markant. Bristsituationen pĂ„ komponenter har krĂ€vt stora arbetsinsatser för att upprĂ€tthĂ„lla leveransförmĂ„gan pĂ„ en god nivĂ„. DĂ€rtill har det svĂ„ra försörjningslĂ€get inneburit stora pĂ„frestningar för vĂ„rt lager och kassaflöde. Det Ă€r dĂ€rför ocksĂ„ glĂ€djande att vi efter sommaren – trots den tilltagande försĂ€ljningsökningen – lyckades att reducera vĂ„ra lager. VĂ„rt kassaflöde Ă€r svagt men frĂ€mst som en följd av lagerreduktionen begrĂ€nsades det under det tredje kvartalet till -13 MSEK. För hela perioden var kassaflödet -54 MSEK.”
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-22 14:26 V12.2.6-2