Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Håkan Svensson och Johan Froberg Elektronikproduktion | 21 oktober 2010

Nordic Industries & Technology investerar

Nyligen har Nordic Industries & Technology köpt en Marantz HML 650 iSpector AOI-utrustning. Integrerat med Ntek handling-/destacking utrustning för kvalitetskontroll så går det nu mycket snabbare i företagets tillverkning av kretskort.

Fel är verkligen irriterande. Med tanke på hur många komponenter och lödningar du har på det genomsnittliga kretskortet efter placering och lödning kan även de mest minutiösa produktionsanläggningar fortfarande låta enstaka fel slinka igenom. Med den ökade komplexiteten i dagens elektronikproduktion är detta ingen överraskning, men utan tvekan skall fel upptäckas innan kretskortet hamnar i händerna på kunden. En funktionell test kan fånga de flesta av felen, men en dålig lödpunkt kan ibland ge ett tillfredsställande resultat under det funktionella testet men misslyckas efter ett par timmar när kortet körs i kundens applikation. Därför har Nordic Industries & Technology nyligen köpt en Marantz HML 650 iSpector från Eltraco. "Sedan starten av företaget 1997 har vi använt optisk inspektion för att säkra högsta möjliga avkastning i vår tillverkning - och under ett antal år har vi använt en Marantz AOI-utrustning för ändamålet. Den nya lösningen gör dock livet mycket enklare eftersom vi kan köra HML 650 som en semi- och helautomatisk fristående inspektion-line med offline-programmering. På detta sätt kan vi köra ett parti lödda kretskort automatiskt och med en mycket hög noggrannhet”, säger Håkan Svensson, vd och grundare av Nordic Industries & Technology. Den viktigaste betydelse för den nya AOI-lösning är att det är riktigt bra på att upptäcka fel, i synnerhet felaktig lödningar. Den lämnar bokstavligen inte någonting otestat - vilket är tryggt för såväl Nordic Industries & Technology som för företagets kunder. Rätt saker vid rätt tidpunkt Valet av Marantz-/NUTEK-utrustning var ingalunda slumpmässigt - även om det avviker något från Nordic Industries & Technology tradition av att köpa begagnad utrustning från Eltraco. "Mer eller mindre sedan starten av vårt företag vi köpt tillverkningsutrustning och även förbrukningsvaror som lödpasta och maskeringvätskor från Eltraco. Detta är inte en blind lojalitet och inte något som gör oss bundna till Eltraco, men genom åren har Eltraco alltid levererat rätt saker till rätt kvalitet och till rätt pris när vi har varit i behov av en ny eller begagnad utrustning. Eltraco har helt enkelt alltid kunnat förse oss med den rätta lösningen", berättar Håkan Svensson. Den långvariga relationen mellan de två företagen har nyligen lett till installationen av en Assembléon Topaz X-II ytmonteringsmaskin och en SMTech-400 screenprinter förutom Marantz-/NUTEK utrustningen. Den tidigare linjen köptes också från Eltraco, så det är uppenbart att Nordic Industries & Technology är nöjda med sin leverantör. En högre grad av komplexitet är att föredra Nordic Industries & Technology har 12 anställda, och fokuserar på små till medelstora serier. Enligt Håkan Svensson riktar sig företaget företrädesvis mot kunder som designar elektronik med en något högre grad av komplexitet. Detta är vettigt, eftersom dessa konstruktioner - så länge som de produceras i mindre mängder - är mindre priskänsliga än stora volymer med låg komplexitet. Detta innebär också krav på en högre avkastning och på kort som i alla avseenden är felfria. Detta gör åter den automatiska Marantz AOI till en klok investering. Nordic Industries & Technology understryker nödvändigheten med en hög kvalitetsnivå på deras hemsida med orden: " Det är inte kvalitet som kostar, utan brist på den!"
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2