Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 oktober 2010

Återvinningshelgen en succé

Återvinningen av små elprodukter ökade med 5,78 %.

​Den 24-26 september 2010 genomförde El-Kretsen för första gången Återvinningshelgen med syfte att öka återvinningen av vardagselektronik, så som batterier, glödlampor, elektriska leksaker och mobiltelefoner. Helgen blev en stor succé över hela landet och totalt ökade insamlingen med 5,78 %. — Det här visar att svenskarna verkligen vill göra en insats! Efter att ha utvärderat resultatet har vi beslutat att genomföra Återvinningshelgen även 2011. Att aktivt informera om behovet kring återvinning av små elprodukter tror jag kommer att medföra att vi i Sverige blir lika bra på att samla in dessa som vi idag är på att återvinna de stora elprodukterna, säger Ulrika Eliason, informations- och marknadschef på El-Kretsen. Återvinningen av diverse elektronik (all vardagselektronik med undantaget för batterier och glödlampor) mäts i antalet hämtade burar från återvinningscentralerna. En jämförelse har gjorts av antalet hämtade burar två veckor inför Återvinningshelgen respektive antalet burar som hämtats två veckor efter Återvinningshelgen. Resultatet visar att återvinningen av små elprodukter ökade med totalt 5,78 % över hela landet, eller med 498 burar som motsvarar 187 746 kilo diverse elektronik. Elektronik som nu alltså kan återvinnas istället för att hamna i naturen eller bli liggande hemma i en låda. Små elprodukter ökar – och med det behovet av att återvinna dessa Svenskarna är miljö- och resursmedvetna och har tillgång till ett väl fungerande återvinningssystem. Vi är dock jämförelsevis sämre på att återvinna de små elprodukterna, till exempel batterier, mobiltelefoner, glödlampor och elektriska leksaker, som lätt blir liggande i en låda. Snabb teknikutveckling gör dessutom att utbudet av små elprodukter ökar och att priserna blir lägre, vilket innebär att vi konsumerar allt mer små elprodukter. Den nya radio- och tv-lagen som kom 2010 innebär till exempel på lång sikt att minst 20 miljoner radioapparater kommer att behöva bytas ut. Vi köper även allt fler elektriska produkter, varje år säljs till exempel cirka 250 000 hårfönar och sammanlagt finns idag cirka 4-5 miljoner hårfönar i de svenska hemmen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1