Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 oktober 2010

Haldex ökar starkt

Haldex delårsrapport för januari till september visar på en rejäl vinst i motsats till fjolårets förlust.

Omsättningen uppgick till 5 201 MSEK (4 237). Justerat för valutakursförändringar och avyttringar ökade omsättningen med 36 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet efter skatt uppgick till 80 MSEK (105). Resultat per aktie uppgick till 1:71 SEK (3:29). Resultat per aktie per 30 september 2009, beräknat med hänsyn till samma antal aktier som är utestående 2010, uppgår till 2:53. Föregående års resultat justerat för avvecklad verksamhet uppgick till -227 MSEK. Justerat rörelseresultat och justerad rörelsemarginal ökade starkt och uppgick till 331 MSEK (-155) respektive 6,4% (-2,6). Kassaflödet var fortsatt starkt, och uppgick till 242 MSEK (690), vilket minskade koncernens nettoskuld till 721 MSEK (1 675). VD och koncernchef Joakim Olsson kommenterar tredje kvartalet 2010: ”Haldex levererade ett starkt resultat under årets tredje kvartal. Den tydliga marknadsuppgången under första halvåret fortsatte i tredje kvartalet vilket innebar en bättre försäljning under semesterperioden än normalt. Den starka rörelsemarginalen i kvartalet på 7,6% är den högsta marginalen på ett decennium och innebär att koncernmålet på 7% uppnåddes. Resultattrenden är ett positivt bevis på att förändringsarbetet och kostnads-reduktionsprogrammet varit framgångsrika.” Haldex har också fått en order på ett nytt fyrhjulsdriftssystem av en europeisk supersportbilstillverkare. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 100 MSEK under fem år. I början av juli annonserade Haldex en order på en ny generation skivbromsar till SAF Holland. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 1 000 MSEK över en femårsperiod. Leveranserna startar 2011. Haldex styrelse kommer, som tidigare meddelats, att föreslå en uppdelning av bolagets divisioner så att Haldex aktieägare kommer att inneha aktier i tre separata bolag istället för ett. Avsikten är att lägga fram förslaget till aktieägarna i samband med årsstämman som äger rum den 8 juni 2011. Den interna uppdelningsprocessen pågår och fortskrider enligt plan.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-2