Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 oktober 2010

Högre vinst för Ericsson

Ericssons resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, blev 6,1 miljarder kronor det tredje kvartalet.

Ericssons resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, blev 6,1 miljarder kronor för det tredje kvartalet (4,0). Omsättningen för kvartalet blev 47,5 miljarder kronor (46,4), vilket var något mindre än väntat. ”Koncernens fakturering ökade med 2% jämfört med samma kvartal föregående år och var på ungefär samma nivå som föregående kvartal, där en starkare krona påverkade negativt”, säger Hans Vestberg, vd och koncernchef för Ericsson. ”Försäljningen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, minskade under kvartalet med -5% jämfört med samma kvartal föregående år.   Networks försäljning ökade med 6% jämfört med samma kvartal föregående år med en fortsatt omställning där datarelaterad försäljning ökar och röstrelaterad försäljning minskar. Försäljningen inom Global Services ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år och stod för omkring 40% av koncernens försäljning. I lokala valutor ökade försäljningen inom Professional Services med 10%. Försäljningen inom Multimedia minskade med -31% jämfört med samma kvartal föregående år.   Att mildra effekterna av komponentbristen som drabbat hela industrin samt begränsningar i leveranskedjan har haft hög prioritet. Situationen har gradvis förbättrats under kvartalet men det är fortsatt en utmaning att fullt ut möta efterfrågan på mobilt bredband. Medan begränsningar i leveranskedjan har åtgärdats kvarstår komponentbristen i industrin.   Periodens resultat ökade jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, framför allt genom det förbättrade rörelseresultatet, Sony Ericssons förbättrade lönsamhet och lägre omstruktureringskostnader. Samtidigt var kassaflödet starkt under kvartalet och uppgick till SEK 12,7 miljarder.   Under kvartalet fortsatte mobilt bredband att växa framför allt i Nordamerika och Japan. I Kina har efterfrågan på uppgraderingar inom 2G återkommit under kvartalet. Försäljningen i Indien har gradvis förbättrats med 2G-leveranser och ser vi till val av 3G-leverantörer har vi behållt vår marknadsandel. I Västeuropa är det fortsatt trögt, men där har vi nu skrivit våra första kontrakt för nätmodernisering. På andra marknader går utvecklingen långsamt och operatörerna är fortsatt försiktiga med sina investeringar. Över hela världen är det fortsatt fokus bland operatörerna att reducera rörelseomkostnader och att outsourca verksamheter.   Vi ser fortsatta tillväxtmöjligheter och den kombinerade styrkan av vårt teknologiska ledarskap och våra skalfördelar är tillsammans med vår globala närvaro och våra kompetenta medarbetare våra främsta tillgångar”, avslutar Hans Vestberg.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1