Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 oktober 2010

Försäljningen inom Försvar & Marin har minskat kraftigt för Partnertech

Försäljningen för marknadsområdet Försvar och marin har minskat kraftigt under de första nio månaderna 2010 jämfört med samma period 2009 och uppgick till 80,4 MSEK (168,1).

Försäljningen för marknadsområdet Försvar och marin har minskat kraftigt under de första nio månaderna 2010 jämfört med samma period 2009 och uppgick till 80,4 MSEK (168,1). Försäljningen för tredje kvartalet isolerat uppgick till 25,4 MSEK (44,7). Försäljningsutvecklingen inom området har en direkt koppling till den tidigare nämnda nedgången inom skärande mekanisk bearbetning. Trots periodens negativa utfall ser vi dock tecken på en förbättring inom området. Marknadsområdet Industri präglas fortfarande till viss del av osäkerhet kring konjunkturutvecklingen, vilket skapar försiktighet hos ett antal kunder inom området. Försäljningen för marknadsområdet uppgick under de första nio månaderna 2010 till 334,8 MSEK (360,5). För tredje kvartalet isolerat kan vi se en viss försäljningsökning till 107,4 MSEK (104,7) jämfört med samma period 2009. Inom området Informationsteknologi har flera kunder haft en positiv utveckling, medan andra kunder visar minskad efterfrågan. Försäljningsvolymerna inom området har haft en mindre nedgång jämfört med de första nio månaderna 2009 och uppgick till 396,6 MSEK (404,2). För kvartalet isolerat syns också en mindre nedgång då omsättningen uppgick till 128,3 MSEK (130,2). Försäljningen för marknadsområdet Medicinsk teknik och instrument har ökat kraftigt de första nio månaderna 2010 jämfört med samma period 2009 och uppgick till 323,8 MSEK (281,0). Marknadsområdet har haft en positiv utveckling främst beroende på volymökningar hos ett antal större kunder. För tredje kvartalet isolerat uppgick försäljningen till 91,8 MSEK (83,5). Intresset för miljörelaterade produkter inom marknadsområdet Miljöteknik har varit stort under hela 2010 och fortsatt att öka under det tredje kvartalet. Ackumulerad försäljning under de första nio månaderna uppgick till 293,3 MSEK (218,0). För det tredje kvartalet isolerat uppgick försäljningen till 94,5 MSEK (63,9). Försäljningsutvecklingen inom området Sälj- och betalningslösningar har varit svag under året Försäljningen har sjunkit under tredje kvartalet 2010 jämfört med samma period 2009 och uppgick till 34,7 MSEK (51,3). Ackumulerad försäljning under de första nio månaderna 2010 uppgick till 134,6 MSEK (160,2).
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1