Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 oktober 2010

Partnertech: Bra försäljning i Sverige

Försäljningen för region Sverige uppgick under de första nio månaderna till SEK 1004,7 miljoner (956,0).

Försäljningen för region Sverige uppgick under de första nio månaderna till 1004,7 MSEK (956,0). Motsvarande siffra för tredje kvartalet var 325,1 MSEK (286,0). Ökningen i perioden visar att volymtappet inom skärande mekanisk bearbetning kompenserats av volymer vid övriga svenska enheter som uppvisat en försäljnings- ökning. Under slutet av perioden har viss volym återkommit också inom skärande mekanisk bearbetning, vilket förklarar den större ökningen i kvartalet. Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till -3,7 MSEK (-7,8). Motsvarande siffra för tredje kvartalet var 5,5 MSEK (-6,9). Det negativa resultatet för hela perioden är en konsekvens av den kraftiga nedgången inom skärande mekanisk bearbetning som skedde främst under det första halvåret i år. Att regionen visar ett positivt resultat för tredje kvartalet trots reservationer för kundförluster, beror på att vidtagna åtgärder på enheten i Karlskoga börjat ge effekt under slutet av perioden samt att viss volym återkommit för enheten. Härutöver har övriga svenska enheter fortsatt sin positiva trend. Försäljningen för region Norden exklusive Sverige uppgick under de första nio månaderna i år till 479,3 MSEK (485,5). Motsvarande siffra i kvartalet är 138,8 MSEK (139,9). Regionens rörelseresultat uppgick under de första nio månaderna till SEK 8,5 miljoner (5,3). Utfallet för tredje kvartalet i år blev -1,4 MSEK (1,8). Utfallet beror på att den norska enheten i kvartalet transfererat volym enligt plan till vår nya enhet i Polen. Region Övriga Världen består av verksamheter i USA, England, Kina och Polen. Försäljningen uppgick i perioden till 523,7 MSEK (438,8). Motsvarande siffra för tredje kvartalet var 167,0 MSEK (162,5). Rörelseresultatet uppgick i perioden till -20,1 MSEK (1,2). Motsvarande siffra för tredje kvartalet blev -10,0 MSEK (5,6). Resultatutvecklingen förklaras dels av uppstartskostnader för den nya enheten i Myslowice som speciellt belastade det första halvåret 2010 samt tidigare beskriva kostnader för strukturomvandlingen i den engelska verksamheten.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1