Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 oktober 2010

Elcoteq på bättringsvägen

Elcoteq visar på förbättrad lönsamhet, med positivt kassaflöde det sista kvartalet.

"Den finansiella utvecklingen under de senaste två kvartalen har varit mycket tillfredsställande. På den översta raden är jämförelsen med föregående år ogynnsamm på grund av förlusten av Sharps KIN-verksamhet och dess inverkan på vår omsättning, men de genomförda kostnadsminskningarna och skiftet i vår strategiska inriktning mot ökat värdeinnehåll har tydligt förbättrat vår lönsamhet. Praktiskt taget alla våra kunder har varit nöjda med den fasta utvecklingen av vår stärkta balansräkning. Jag är glad att kunna säga att även under tuffa tider har vår kvalitet och prestanda aldrig varit ett problem för våra kunder, men också framför allt vår finansiella kapacitet och trovärdighet som en långsiktig outsourcingpartner. Nu när vår finansiella situation har förbättrats avsevärt under andra och tredje kvartalet börjar vi gradvis att se resultaten genom att ha återfått kundernas förtroende. Både System Solutions EMS-företag och konsumentelektronik-relaterad verksamhet har utvecklats väl. Inom båda områdena har vi kunnat vinna nya kunder och stärka vår position hos befintliga kunder, som säger oss att den nya strategiska inriktningen har tagits emot väl av våra befintliga kunder och målgrupper”, kommenterar Elcoteqs vd Jouni Hartikainen. Juli till september - Omsättningen 250,7 MEUR (331,7 under juli - september 2009) - Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader på 1,3 MEUR (-1,6) - Rörelseresultat -2,5 MEUR (-3,3). - Resultat före skatt uppgick till -16,8 MEUR (-7,5) - Resultat per aktie (EPS) -0,57 EUR (-0,19) - Kassaflöde efter investeringar 47,9 MEUR (42,7) - Rullande 12-månaders avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 15,5% (-14,4%) Januari till september - Omsättning 803,6 MEUR (1237,7 MEUR januari - september 2009) - Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader -12.400 MEUR (-37,4) - Rörelseresultat -22,3 MEUR (-53,1). - Vinst före skatt 44,5 MEUR (-80,8) - Resultat per aktie (EPS) 0,44 EUR (-2,26) - Kassaflöde efter investeringar 29,9 MEUR (64,2) - Räntebärande nettoskuld 23,0 MEUR (173,2) - Nettoskuldsättningsgrad 0,2 (2,6) - Solvens 18,6% (9,7%)
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2