Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 13 november 2001

Addtech delårsrapport

NettoomsÀttningen ökade med 9 procent till 1 198 MSEK (1 101).
Rörelseresultatet exklusive jÀmförelsestörande poster uppgick till 67 MSEK (92).
Svag marknadsutveckling för verksamheter med inriktning mot telekom- och elektroniksektorn.
Fortsatt stabil efterfrÄgan pÄ komponenter och system frÄn mekanisk industri samt maskin- och fordonsindustri.
Tidigare initierat ÄtgÀrdsprogram har förstÀrkts. PÄ helÄrsbasis uppgÄr kostnadsbesparingarna till 30 MSEK, varav 10 MSEK pÄverkar resultatet innevarande rÀkenskapsÄr.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Första halvÄret 2001 (april ? september)
Addtech-koncernens nettoomsÀttning under första halvÄret ökade med 9 procent till 1 198 MSEK
(1 101). Ökningen förklaras av tillkommande affĂ€rsvolym om 192 MSEK i enheter som förvĂ€rvades under föregĂ„ende verksamhetsĂ„r.

Rörelseresultatet exklusive jÀmförelsestörande poster uppgick till 67 MSEK (92) och resultatet efter finansiella poster till 64 MSEK (90). Till resultatet tillkommer jÀmförelsestörande kostnader om 3 MSEK, hÀnförliga till noteringen av Addtech pÄ O-listan. FöregÄende Är tillkom jÀmförelse-störande intÀkter om 13 MSEK till följd av Äterbetalda SPP-medel.

Resultatet efter skatt uppgick till 42 MSEK (74), eller 1,50 SEK per aktie (2,64). För den senaste 12-mÄnadersperioden uppgick resultatet efter skatt till 117 MSEK respektive 4,22 SEK per aktie, vilket kan jÀmföras med 149 MSEK respektive 5,36 SEK under föregÄende verksamhetsÄr.

Andra kvartalet 2001 (juli - september)

Under andra kvartalet ökade nettoomsÀttningen med 2 procent till 562 MSEK (551). OmsÀttnings-tillskottet frÄn nyförvÀrvade enheter uppgick till 88 MSEK.

Den svaga utvecklingen inom telekom- och elektronikindustrin har under perioden ytterligare förstÀrkts. SÀrskilt har efterfrÄgan pÄ maskiner och utrustning av investeringskaraktÀr varit svag.

För att motverka effekterna av det fortsatt svaga affÀrslÀget har det tidigare initierade ÄtgÀrds-programmet förstÀrkts. Sammanlagt kommer antalet medarbetare att minska med ca 90 frÄn nivÄn vid utgÄngen av juni mÄnad innevarande Är.

Rörelseresultatet belastas löpande av kostnader för personalminskningar och övriga strukturÄtgÀrder. Den sammantagna effekten av ÄtgÀrderna innebÀr att kostnadsmassan reduceras med 30 MSEK pÄ Ärsbasis, varav effekten under innevarande rÀkenskapsÄr uppgÄr till ca 10 MSEK.

Rörelseresultatet har under andra kvartalet belastats med jÀmförelsestörande kostnader om 3 MSEK och uppgick till 23 MSEK, att jÀmföra med 59 under föregÄende Är inklusive jÀmförelsestörande intÀkter om 13 MSEK.

Rörelseresultatet exklusive jÀmförelsestörande poster uppgick till 26 MSEK (46), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 4,7 procent (8,4). MarginalförsÀmringen förklaras dels av att tillkommande volym i förvÀrvade enheter hittills endast marginellt bidragit till resultatet och dels av att organisationen varit dimensionerad för en högre affÀrsvolym. I enheter förvÀrvade under föregÄende Är har ÄtgÀrder initierats för att öka resultatet till en tillfredsstÀllande nivÄ och i ett flertal av övriga bolag genomförs effektivitetshöjande ÄtgÀrder för att anpassa organisationen till den lÀgre affÀrsvolymen.

Resultatet efter finansiella poster exklusive jÀmförelsestörande poster minskade till 24 MSEK (45).

Finansnettot har pÄverkats negativt av kursförlus-ter pÄ likvida medel om motsvarande 1 MSEK. Exklusive dessa Àr finansnettot under andra kvartalet i nivÄ med sÄvÀl finansnettot under första kvartalet som motsvarande perioder föregÄende Är.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-1