Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 13 november 2001

Addtech delårsrapport

NettoomsÀttningen ökade med 9 procent till 1 198 MSEK (1 101). Rörelseresultatet exklusive jÀmförelsestörande poster uppgick till 67 MSEK (92).
Svag marknadsutveckling för verksamheter med inriktning mot telekom- och elektroniksektorn. Fortsatt stabil efterfrĂ„gan pĂ„ komponenter och system frĂ„n mekanisk industri samt maskin- och fordonsindustri. Tidigare initierat Ă„tgĂ€rdsprogram har förstĂ€rkts. PĂ„ helĂ„rsbasis uppgĂ„r kostnadsbesparingarna till 30 MSEK, varav 10 MSEK pĂ„verkar resultatet innevarande rĂ€kenskapsĂ„r. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Första halvĂ„ret 2001 (april ? september) Addtech-koncernens nettoomsĂ€ttning under första halvĂ„ret ökade med 9 procent till 1 198 MSEK (1 101). Ökningen förklaras av tillkommande affĂ€rsvolym om 192 MSEK i enheter som förvĂ€rvades under föregĂ„ende verksamhetsĂ„r. Rörelseresultatet exklusive jĂ€mförelsestörande poster uppgick till 67 MSEK (92) och resultatet efter finansiella poster till 64 MSEK (90). Till resultatet tillkommer jĂ€mförelsestörande kostnader om 3 MSEK, hĂ€nförliga till noteringen av Addtech pĂ„ O-listan. FöregĂ„ende Ă„r tillkom jĂ€mförelse-störande intĂ€kter om 13 MSEK till följd av Ă„terbetalda SPP-medel. Resultatet efter skatt uppgick till 42 MSEK (74), eller 1,50 SEK per aktie (2,64). För den senaste 12-mĂ„nadersperioden uppgick resultatet efter skatt till 117 MSEK respektive 4,22 SEK per aktie, vilket kan jĂ€mföras med 149 MSEK respektive 5,36 SEK under föregĂ„ende verksamhetsĂ„r. Andra kvartalet 2001 (juli - september) Under andra kvartalet ökade nettoomsĂ€ttningen med 2 procent till 562 MSEK (551). OmsĂ€ttnings-tillskottet frĂ„n nyförvĂ€rvade enheter uppgick till 88 MSEK. Den svaga utvecklingen inom telekom- och elektronikindustrin har under perioden ytterligare förstĂ€rkts. SĂ€rskilt har efterfrĂ„gan pĂ„ maskiner och utrustning av investeringskaraktĂ€r varit svag. För att motverka effekterna av det fortsatt svaga affĂ€rslĂ€get har det tidigare initierade Ă„tgĂ€rds-programmet förstĂ€rkts. Sammanlagt kommer antalet medarbetare att minska med ca 90 frĂ„n nivĂ„n vid utgĂ„ngen av juni mĂ„nad innevarande Ă„r. Rörelseresultatet belastas löpande av kostnader för personalminskningar och övriga strukturĂ„tgĂ€rder. Den sammantagna effekten av Ă„tgĂ€rderna innebĂ€r att kostnadsmassan reduceras med 30 MSEK pĂ„ Ă„rsbasis, varav effekten under innevarande rĂ€kenskapsĂ„r uppgĂ„r till ca 10 MSEK. Rörelseresultatet har under andra kvartalet belastats med jĂ€mförelsestörande kostnader om 3 MSEK och uppgick till 23 MSEK, att jĂ€mföra med 59 under föregĂ„ende Ă„r inklusive jĂ€mförelsestörande intĂ€kter om 13 MSEK. Rörelseresultatet exklusive jĂ€mförelsestörande poster uppgick till 26 MSEK (46), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 4,7 procent (8,4). MarginalförsĂ€mringen förklaras dels av att tillkommande volym i förvĂ€rvade enheter hittills endast marginellt bidragit till resultatet och dels av att organisationen varit dimensionerad för en högre affĂ€rsvolym. I enheter förvĂ€rvade under föregĂ„ende Ă„r har Ă„tgĂ€rder initierats för att öka resultatet till en tillfredsstĂ€llande nivĂ„ och i ett flertal av övriga bolag genomförs effektivitetshöjande Ă„tgĂ€rder för att anpassa organisationen till den lĂ€gre affĂ€rsvolymen. Resultatet efter finansiella poster exklusive jĂ€mförelsestörande poster minskade till 24 MSEK (45). Finansnettot har pĂ„verkats negativt av kursförlus-ter pĂ„ likvida medel om motsvarande 1 MSEK. Exklusive dessa Ă€r finansnettot under andra kvartalet i nivĂ„ med sĂ„vĂ€l finansnettot under första kvartalet som motsvarande perioder föregĂ„ende Ă„r.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-15 09:57 V12.1.1-2