Annons
Annons
Annons
Annons
Peter Uddfors Elektronikproduktion | 28 oktober 2010

Micronic Mydata tar form

Evertiq har fått en pratstund med Micronic Mydatas nye vd Peter Uddfors.

Micronic Mydatas nye vd Peter Uddfors är utbildad civilingenjör från KTH. Han arbetade på Lorentzen & Wettre som koncernchef när han för ett år sedan rekryterades till Micronic Mydata. Den nya arbetsplatsen bestod då av två företag, med två vd:ar som var på väg ut. Det blev en raketstart på nya jobbet, där sammanslagning snabbt skulle ske. Arbetet började med att etablera en ledningsgrupp, och den sattes före årsskiftet. Ett 100-dagarsprojektet startades där cirka 100 aktiviteter skulle genomföras för att fusionera företagen. En mängd förändringar skedde under våren, såsom fysiska flyttar, sammanslagning av affärssystem, med mera. Samtidigt skulle naturligtvis det löpande arbetet flyta. — Företagen är olika, men det är inte så stora kulturskillnader som många tror, även om de finns, säger Peter Uddfors. Vad som enar är bland annat passion för teknik och vana vid internationella affärer. Unik teknik Mydatas teknik med jetprinting av lodpasta är de helt ensamma om - att applicera lodpasta på det sättet – vilket har varit mycket svårt att ta fram. Feedersystemet på MY100 är också helt världsunikt, många företag världen över funderar på hur man ska mata in komponenter i pick&place systemet. På mönsterritarsidan finns få konkurrenter på marknaden, medan det finns gott om konkurrenter på pick&place-sidan, som är mer fragmenterad, där tillverkningskostnaden är viktigare och kunden sätter kostnadseffektivitet i första rummet. På mönsterritarmarknaden är däremot utrustningens prestanda det viktigaste. På displaysidan har företaget i princip inga konkurrenter. Micronic Mydata är faktiskt med i produktionskedjan för alla LCD-skärmar som produceras i världen, som är större än 10 tum. På halvledarsidan däremot finns konkurrerande företag och teknologier. Samordningsfördelar Sammanslagningen av företagen har medfört många samordningsfördelar. Redan har 60 MSEK i besparingar uppnåtts, och full effekt av dessa uppnås under nästa år. Alla delar av verksamheten är nu integrerade, utom sälj och service där man är försiktig. Här är det fortfarande två helt separata organisationer. Mönsterritare säljs huvudsakligen i Asien, medan pick&place till största delen säljs i Nordamerika och Europa. Hemma i Täby är utveckling, produktionen, ekonomi, HR och inköp redan fullt integrerade. — Svårast i integrationen av de två företagen har mängden arbete varit, säger Peter Uddfors. Samtidigt som det vanliga arbetet skulle flyta på ostört, skulle IT-system, telefoner och fysiska flyttar ske. På längre sikt väntar bland annat uppgiften att prioritera mellan utveckling av olika produkter. Tyngdpunkten just nu ligger på ett stort projekt som är på gång för att ta fram LDI (laser direct imaging) Detta för att skapa mindre strukturer och hjälpa Intel och dess underleverantörer att klara Moores lag. Nuvarande anslutningsteknik börjar nämligen närma sig vägs ände och då är tanken att LDI ska ta tekniken till en ny nivå. För att dra det utvecklingslasset behövdes en nyemission, vilken garanterades av Intel. Garantin behövdes dock aldrig aktiveras eftersom de befintliga aktieägarna tecknade hela nyemissionen. Tungt 2008 Efter 2006 och 2007 minskade försäljningen av mönsterritare väsentligt. Det hade då varit en fantastisk boom på marknaden när världskapaciteten för platta TV-skärmar byggdes upp. — Efter boomen gäller bara att fylla upp ökningen på marknaden, säger Peter Uddfors. Behovet kommer nu stegvis. En gång i tiden såldes 7 till 8 mönsterritare per år – nu är det uteslutet och det blir 2 till 3, kanske 4 som mest. Nu sker också en mer jämn fördelning. Marknaden går mot allt högre upplösning, och tekniken för 3D-TV driver utvecklingen. Systemen blir allt större och mer komplexa eftersom skärmarna blir allt större, och företagets senaste produkter kan också rita masker för 3D. Eftersom man får bäst 3D-effekt om man sitter nära skärmen, behövs en högre upplösning för att betraktaren inte ska se de enskilda pixlarna. Detta är förstås gynnsamt för den som utvecklar laserritare. — Kommer 3D att slå igenom? Branschen vill det eftersom konsumenterna då behöver köpa mer tillbehör, säger Peter Uddfors. År 2013 tros 45% av alla TV som säljs vara 3D kompatibla. Ljusning i år Pick&place-segmentet upplevde 2008 och 2009 den största nedgången som branschen varit med om någonsin, som följd av finanskrisen. Under 2010 har en generell marknadsuppgång setts. Bästa marknad i dagsläget för pick&place är nu Nordamerika, därefter kommer Tyskland och sedan andra länder i Europa. Marknaden för pick&place kan delas in i ”volym” och ”flexibilitet”, där flexibelt montage inom SMT är Micronic Mydatas nisch, vars utrustningar passar företag som siktar in sig på små till mellanstora serier. Även i Sverige syns ett något förbättrat klimat hos kunderna. Ett positivt tecken är att Micronic Mydatata tagit nya order i landet den senaste perioden. Annars har många svenska tillverkare varit väldigt försiktiga med investeringar på grund av finanskrisen. Komponentbrist på gott och ont Micronic Mydata har sett en förbättrad orderingång både första och andra kvartalet. Komponentbristen medför investeringar hos många komponenttillverkare, vilket medför ökad efterfrågan på mönsterritare. Men Micronic Mydata är naturligtvis också beroende av komponentleveranser till sin produktion. Order för stora volymer av komponenter har lagts av företagets underleverantörer, men detta har mot förmodan gått bra, med något undantag. Och hittills har leveranstiderna varit nästan normala. För utrustningstillverkare inom SMT-branschen som helhet finns konkurrenter till Micronic Mydata som blivit tvungna att dubbla sina leveranstider på grund av komponentbrist, så företaget har klarat sig bra hittills. Fler som slåss inom pick&place På pick&place-sidan ligger företagets marknadsandel på 7-8 plats storleksmässigt om man ser till totalmarknaden – alla segment, men inom segmentet hög flexibilitet låg volym är man marknadsledande i Nordamerika och Europa. Antalet Mydata pick&place-maskiner i världen uppgår i dagsläget till 3 800 totalt, vilket förstås medför en stor aftersales-marknad, med mycket reservdelar. Jämn fördelning mellan produktgrupperna Micronic Mydata har ett antal agenter och distributörer för både mönsterritare och pick&placemaskiner, dock finns flest partners på pick&place-sidan. Proformasiffrorna för 2009, för bolagen tillsammans, visar att SMT-system står för 30% av omsättningen, dess eftermarknad ligger på 16% av omsättningen, försäljningen av mönsterritare 29%, och dess eftermarknad 25%. Vanligt med servicekontrakt Företaget är hittills helt förskonat från piratdelar: — Maskinerna är för komplexa för att någon skulle riskera att köpa tredjepartsprodukter, menar Peter Uddfors. På mönsterritarsidan tillåts inte heller kunden att serva maskinerna själva. Kundens servicefolk gör där bara enklare produktunderhåll. Alla aktiva maskiner på mönsterritasidan är under servicekontrakt. Detta är dock ej fallet på pick&place-sidan, där eget underhåll är vanligare och där kunden ofta ringer efter hjälp när det går sönder. Micronic Mydata erbjuder därför utbildningar i underhåll för kundens servicefolk. I organisationen finns alltid medarbetare standby för att snabbt kunna hjälpa kunderna, i första hand på dotterbolagen. Serviceåtagandet på 1:a och 2:a nivån ligger på dotterbolagen. På 3:e och 4:e nivån kommer folk från Täby. Söker folk — Personalen på företaget har väldigt hög allmänkompetens, säger Peter Uddfors. Det finns ett 20-tal tekniska doktorer i verksamheten. I dagsläget arbetar 552 personer på Micronic Mydata, varav 200 utomlands. Företaget har inte haft några större rekryteringar på ett tag. Däremot har ingen neddragning skett på utvecklingssidan. — Just nu finns ett antal vakanser, fortsätter Peter Uddfors. Det har inte varit svårt hittills att få tag på bra folk, men det kan nog bli en utmaning framöver att få tag på bra kompetens. Så det gäller att fortsätta att vara attraktiv som arbetsgivare. Vi har samarbete med Chalmers och KTH, och kan på så sätt också visa företaget för blivande civilingenjörer. Mer om LDI-projektet En stor investering pågår inom LDI-projektet (Laser Direct Imaging). Utvecklingsprojektet ligger för närvarande inom området mönsterritare. Totalt arbetar för närvarande 120 personer inom utvecklingsavdelningen med utvecklingen av LDI. Men projektet involverar också många andra delar av verksamheten. Det första LDI-systemet ska levereras till Intel i år, och ambitionen är att serieleveranser ska ske under 2011. LDI-projektet går ut på att kunna ansluta chip med allt fler och tätare anslutningspunkter till kretskort. Eftersom chipen får tätare anslutningspunkter än vad som kan åstadkommas på mönsterkorten med nuvarande teknik, används ett mellanskikts-substrat, som sprider ut kontaktpunkterna. Ett problem vid produktion där hög hastighet krävs är att när stepprar används blir produktionshastigheten för långsam, på grund av den inlinjeringstid som krävs. Används en traditionell fotoprocess med maskning av ett helt kort blir upplösningen alltför låg för de allt tätare anlslutningspunkterna. Problemet kan lösas med direktavbildning med laser, där både snabbhet och hög noggrannhet kan fås. Direktritartekniken som ritar direkt på substratet har länge funnits inom mönsterkortsindustrin, men Micronic Mydatas projekt är tänkt att ta tekniken längre än tidigare. Utrustningen innehåller ett unikt chip som sprider ljuset. Chipet, som är 8 cm långt, innehåller 100 små speglar per mm, och styrs individuellt i 64 positioner med 2 MHz uppdateringshastighet. Till detta krävs en enorm processorkapacitet för att kunna rita fort. En av företagets samarbetspartners, Intel, ser detta som stor fördel för att hålla Moores lag, och den färdiga utrustningen ska i huvudsak säljas till Intels underleverantörer. — Ytterligare projekt finns på både mönsterritarsidan och pick&place, men de är ännu i ett tidigt stadium, avslutar Peter Uddfors.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1