Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 november 2010

Net 1 och Noretron i M2M-samarbete

Telecom-operatören Net 1 (tidigare ice.net) har skrivit ett ömsesidigt återförsäljaravtal med kommunikationsföretaget Noretron i Stockholm.

Avtalet ger båda företagen rätt att sälja varandras produkter, tjänster och abonnemang. Genom samarbetet fokuserar företagen ytterligare på behovet att tillgodose kraven på tillförlitliga produkter och tjänster inom den snabbt expanderande M2M-marknaden. Framtidens krav på exempelvis styrning och kontroll av företags och konsumenters elförbrukning, så kallade Smart Grids, ställer helt nya krav på kommunikationssäkerhet. ”I glesbyggd eller på otillgängliga platser, krävs en säker kommunikationskanal, där Net 1-nätet kan utgöra den primära informationsbäraren”, säger Per Pettersson, informationsansvarig på Noretron Wireless. ”Genom kostnadseffektiva lösningar med maskinvara från Noretron och trafik över Net 1, kan dessa krav tillgodoses.” Ett annat stort applikationsområde är inom transportsektorn där realtidsinformation till och från fordon måste fungera utan avbrott. ”Genom att kombinera industrianpassad maskinvara med Net 1s gedigna täckning och robusthet, erhålls en mycket säker kommunikation i de mest krävande miljöer”, säger Niklas Eriksson, Business Manager på Net 1. ”Vi ser mycket positivt på möjligheterna som detta avtal innebär. Företag inom kollektivtra-fiken ställer höga krav på kommunikationssäkerhet, samtidigt som kostnaden för M2M-maskinvara historiskt har varit alldeles för hög. Med nya produkter och lösningar från Noretron, kan kostnaderna hållas nere med bibehållen tillgänglighet och säkerhet”, avslutar Niklas Eriksson.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2