Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 november 2010

PKC ökar nettoomsättningen 76% på årsbasis

Finland-baserade PKC Group redovisar att koncernens nettoomsättning från juli till september uppgick till 82,3 MEUR (46,8 MEUR), en ökning med 75,7% jämfört med samma period ett år tidigare.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 9,5 MEUR (3,6 MEUR), vilket motsvarar 11,5% av omsättningen (7,6%). Under perioden rapporterades 1,0 MEUR (0,2 MEUR) i engångskostnader. Avskrivningar uppgick till 2,7 MEUR (2,9 MEUR). Personal Under perioden hade koncernen en genomsnittlig lönekostnad för 4810 anställda (4580). I slutet av perioden, fanns i koncernen 5467 anställda (4205), varav 4985 (3682) arbetade utomlands och 482 (523) i Finland. Dessutom hade koncernen vid utgången av rapportperioden 664 inhyrda personer. Framtidsutsikter "Vi bedömer att efterfrågan på elektronikkonstruktion och tillverkning på marknaden kommer att ligga kvar på nuvarande nivå till slutet av året. Vi förutspår att helårets nettoomsättning kommer att öka och att rörelseresultatet före engångsposter kommer att förbättras avsevärt jämfört med föregående år. Vi bedömer också att nettoomsättningen och rörelseresultatet före engångsposter under senare delen av året ytterligare skall öka från den genomsnittliga nivån de första nio månaderna av året ", uppger företaget i sin finansiella rapport.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2