Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 november 2010

Micus i konkurs

Styrelsen i medicinteknikföretaget Micus AB har beslutat att lämna in konkursansökan till tingsrätten i Skellefteå.

Bakgrund är bolagets prekära finansiella läge där likvida medel endast beräknas täcka betalning av skatter och sociala avgifter under november. Bolaget bedömer marknaden som god med regelbundna förfrågningar från ett stort antal mogna aktörer på världsmarknaden. Två avtal med kunder har tecknats under hösten. Perioden från första kontakten med kunden till ett kontrakterat avslut har dock varit betydligt längre än vad som tidigare antagits, vilket resulterat i att kraven på finansiell uthållighet slutligen blivit alltför stora. Under höstens diskussioner med de största ägarna har det framkommit att dessa inte velat fortsätta stödja verksamheten. Styrelsen har även fört samtal med de större långivarna som även de varit kallsinniga till en finansiell rekonstruktion och hänvisat till aktieägarna.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1