Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 november 2010

Etteplan och Intertek i samarbete

Etteplan Oyj, Intertek Semko AB samt Intertek Commersial & Electrical Division China har undertecknat samarbetsavtal för företag i Finland, Sverige och Kina.

Syftet med samarbetet är att erbjuda en produktportfölj som stödjer kunders verksamhet på nya marknader på ett effektivt sätt. Globala maskin- och utrustningstillverkare breddar sin verksamhet till nya marknader med nya produktlanseringar och flyttar produktion närmare nya marknader. Företagens etablering på nya marknader kräver konstruktion av produkter och produktion samt utrustningstillverkning enligt landets myndigheters föreskrifter och standarder. Konstruktion måste baseras på aktuell och korrekt information av myndighetens föreskrifter och standarder som ofta förändras snabbt. Intertek kan erbjuda denna information till Etteplans kundprojekt som möjliggör hög kvalitet och tidsbesparing i tekniskt konstruktionsarbete och teknikinformationshantering. Etteplan stöder sina kunder i tekniköverföringsprojekt med mångsidig teknisk konstruktions- och teknikinformationslösningar samt lokaliseringstjänster. Samarbetet, som inletts med Intertek, breddar tjänstelösningar ännu mer och blir en viktig del i kundens tekniköverföringsprojekt. Etteplan har kompetens inom teknisk konstruktion och teknikinformation samt solida långsiktiga kundrelationer med globala maskin- och utrustningstillverkare i de nordiska länderna. Etteplans styrka är mångsidiga expertistjänster, effektiva operativa tjänster och kostnadseffektiv offshoring från företags enheter i Kina. Interteks Commercial & Electrical enheten tillhandahåller provnings- och certifieringstjänster inklusive säkerhetsprovning och certifiering, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) testning, prestandatestning och ledningssystemscertifiering.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2